Son Dakika

Beyaz nimet kar!

Hiç kimse yarın ne kazanacağını ve ne kaybedeceğini bilmez. Yarın yaşayıp yaşayamayacağını da bilmez. Sonsuz olan Allah'ın rahmetine sığınmaya yüzümüz olması için bugün insanlara ve hayvanlara rahmet nazarıyla merhamet etme günüdür.

Beyaz nimet kar!

“Allah’ım! Günahlarımı kar ve dolu suyuyla yıka…” Hadis-i Şerif

Her bir tanesi bir melek tarafından bırakılan, her bir tanesinin farklı bir ilim ve şekilde donatıldığı, her bir tanesinin insanların istifadesine sunulduğu bembeyaz nimet: Kar... Bugün muhatap olduğumuz bu nimetin gayretullaha dokunur bir surette “Beyaz felaket”, “Kar tehlikesi”, “Beyaz kâbus” gibi kötü kavramlar kullanılarak felaket tellallığı yapmak ne kadar yerindedir? Mevsimler arası bu bariz geçişin insan vücuduna ne çok pozitif etkisinin olduğu yaşanmadığında daha iyi anlaşılıyor. Bakarken, konuşurken, tutarken Allah'ın büyüklüğüne tefekkürle yaklaşılması gerekir. Konuşurken bu büyüklüğe layık güzel kelimelerle ifade edilmesi gerekir. Kâinatta yaratılmış olan herşeyin inananlar için ibret verici bir nimet olduğu unutulmamalıdır. Kar nimetine karşı durmayı bırakıp ona ayak uydurmanın yollarını arayarak müstefid olmalıyız. Bu uyuma imkânı olmayan evsiz, barksız ve muhtaçlara yardım ve merhamet mevzuu bizim önümüzde duran imtihanın istifade kapılarıdır...

Yorumlar