Son Dakika

Yollar daha güvenli hale gelecek: Bundan sonra su geçiren asfaltlar yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, kentlerdeki betonlaşma nedeniyle toprak ile hava ilişkisinin büyük oranlarda kesildiğini ve yağmur sularının toprak tarafından emilmesinin önlendiğini belirtti.

Yollar daha güvenli hale gelecek: Bundan sonra su geçiren asfaltlar yapılacak

İklim değişikliğinden kaynaklı aşırı yağışların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Öztürk, şöyle devam etti: “ Artan sel baskınları ve aşırı yağmurların neden olduğu şehir içi deformasyonların önüne geçmek, kentlerin alt yapısı vasıtasıyla tahliye edilen su miktarını azaltmak amacıyla geçirimli beton ya da asfalt kullanılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.”
Öztürk, geçirimli beton ve asfalt uygulamalarının henüz Türkiye’de kullanılmadığına işaret ederek söz konusu çevresel etkilerin önlenmesi amacıyla geçirimli beton ya da asfaltın özellikle kaldırımlar ve yollar, otoparklar, düşük su geçitleri, tenis kortu, geleneksel beton kaldırımlar, şev stabilizasyonu, seralar, su eğlence merkezleri ve hayvanat bahçeleri, hidrolik yapılar, kaldırım kenarına drenaj, mahmuzlar ve kıyı duvarı, gürültü bariyerleri, duvarlar gibi yapım işlerinde kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Tüm valilik ve belediyelere bilgi verildi

Bakanlık olarak uygulamanın yurt dışında hangi ülkelerde, hangi kriterlerle hayata geçirildiği konusunda araştırmalar yürütüldüğünü aktaran Öztürk, “Geçirimli beton yapım işini disipline etmek amacıyla Bakanlığımız tarafından ‘Geçirimli Beton Teknik Şartnamesi’ hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, önümüzdeki süreçte yayınlanacaktır. Bu kapsamda hazırlanan şartname taslağı tüm valiliklere ve belediyelere görüş ve bilgi edinilmesi amacıyla dağıtılmış ve uygulamaya yönelik çalışma talimatı verilmiştir.” dedi. Öztürk, öte yandan bu çalışmaların devamı sürecinde “Su Geçiren Beton ve Asfaltlar” adlı bir kitapçık yayımladıklarına değinerek “Hazırladığımız kitapçık yapılmakta olan diğer çalışmalar, konunun yaygınlaşması, uygulamada standardın sağlanması, bu alanın disipline edilmesi ve kamuoyunun bu konu üzerinde ilgisinin yoğunlaşması amacını taşıyor.” dedi.

Bilgilendirme kitapçığı dağıtılıyor

Şehirlerde betonlaşma ve asfaltlaşma arttıkça yağmur suyunun toprakla buluşmasının azaldığı, ağaçsızlaşma, yeraltı sularının beslenmesinin engellenmesi ve hava kirletici konsantrasyonlarının çoğaldığı belirtiliyor. Yağmur suyunun toprakla buluşması engellendiği için normal yağışlı havalarda bile sel felaketleri olabildiği aktarılan kitapçıkta, “Betonlaşan ve asfaltlaşan şehirler, ısı adalarına dönüşmekte ve hava kirliliğini tetikleyici ortamlar oluşturmaktadır. Yazın soğutmada harcanan enerji maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Şehirler ile yakın çevresindeki yeşil alanlar ve kırsal kesim arasındaki sıcaklık farkı 2 ila 4 derece arasında değişmektedir.” bilgisine yer veriliyor.

Yorumlar