Son Dakika

Modernizme yenik düşen Müslüman kadın

Modernizme yenik düşen Müslüman kadın

Kader KARAYİĞİT

Modernizm; Batı’daki coğrafi keşifler, rönesans, reform ve aydınlanma çağı hareketlerinden sonra 16-17. yüzyılda başlayan düşünce sistemi ve yaşam biçimidir. Bununla birlikte 18. yüzyıldan sonra iyice gelişmiş ve 20. yüzyılda dünyanın dört bir yanına sirayet ederek yoğun etkiler bırakan modernism aslında batıda kiliseye karşı verilen tepkiler sonucu oluşmaya başlamıştı. Zamanla bu tepkiler dünyaya yayıldı ve modern yaşamın temelleri atıldı. Modernizm; kişilerin ve toplumların eski düşüncelerini, kültürlerini yaşam biçimlerini geride bırakıp son zamanlarda ortaya çıkan düşünceleri ve yaşam tarzlarını hayata geçirmek olarak tanımlandı.

Modernizm toplumlardaki birçok unsuru etkiledi. Bu unsurlardan biri de kadındır. Kadının toplumdaki yeri dünyada en fazla tartışılan konulardan biridir. Kadın bazı dönemlerde hiç değer görmemiş ve haksızlıklara maruz kalmıştı. Fakat daha sonra buna tepki olarak kadın özgürlüğü üzerine hareketler ortaya çıkmıştı. Modernizmin kadın üzerindeki etkisinin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de oldu. Modernizmin ortaya çıktığı dönemlerde kadın özgürlük, kadın-erkek eşitliği, kıyafet modernliği gibi mücadelelerin içinde yer almaya başladı. Dolayısıyla kadın toplumda yer edinmeye başladı.

Modernizmin eskiye tezat olarak kendini sürekli yenileyen bir olgu olması kadının da kendi hayat tarzını sürekli yenilemesine neden oldu ki bu hala devam etmekte. Kadının modernleşme süreci içerisinde en fazla etkilendiği faktör giyim tarzı oldu. Modernleşme daha çok batı yönlü bir yenileşme olduğu halde İslam alemine de tesir etmesiyle birlikte Müslüman kadının da giyim tarzı büyük bir değişime uğradı. Müslüman kadının mahremiyetini tamamen örten kıyafetler yerini daha modern ve açık kıyafetlere bıraktı. Müslüman kadın, modernizmin "kurtuluş dinde değil" kuralına uymak gibi büyük bir hataya düştü. Tesettür yok edilmeye çalışıldı. Tabii her Müslüman kadın buna aldanmadı. Ama bunun da bir çaresi vardı: "Tesettür defileleri". Kadına bu hoş geldi. Renk renk başörtüler, çeşitli çeşitli modelde kıyafetler, topuklu ayakkabılar, ve daha neler neler... İslamdaki asıl ve temel inanç mahremiyeti tüm insanlara karşı gizlemek ve dikkat çekmemek olduğu halde bu ilke tesettür defileleri doğrultusunda tesettüre uymayan giysiler giyen Müslüman kadınların ihlaline uğradı. Tesettürlü kadınlar aşağılandı. Hatta filmlerde bile yüksek statüdeki kadınların modern ve şık, hizmetli kadınların ise başörtülü olması Müslüman kadınının aşağılandığını gözler önüne seriyor. Ancak bir nokta daha var. Müslüman kadınların çoğu bu büyük çaplı değişimin meydana gelmesine engel olmadıkları halde modernizm ideolojisine riayet ettiler. Kendi öz kimliklerini kaybettiler. Birtakım müslüman kadınlar ise kendi özlerini şaştılar. Şöyle ki dinlerine bağlı kalmak istedikleri gibi modern yaşama da uymak istediler. Neticede ortaya çıkan müslüman kadın profili ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadisindeki tabiriyle "örtülü çıplak" olarak tezahür etti. Hz. Muhammed (s.a.v.) hadisinde cehennemde, daha önce hiç karşılaşmadığı ama ileride görülecek olan örtülü çıplak diye bahsettiği kadınların mevcut olduğunu söylüyor. Bu kadınlar giyinik olduğu halde tüm mahremiyetini belli eden kadınlardır. Bu profil günümüzde sıkça karşılaştığımız kadınları çağrıştırıyor değil mi? Sokakta vücutlarına yapışmış streç giysilerle başında örtü olduğu halde dar pantolonlar giyen kadınları görmekteyiz.

Meydana gelen bu akım İslam alemine yapılmış büyük bir darbedir. Modernizmin bize kazandıracağı şeyler haricinde Müslümanların sadece kıyafet modernliğine yoğunlaşması bizi müslüman kimlğimizden ve değerlerimizden uzaklaştırıyor. Müslümanlar olarak modernleşmeyi doğru anlamalı, Batı’nın oyununa gelmemeliyiz. Bu bizim için büyük bir kayıp olacaktır. Her düşüşün bir kalkışı olduğu gibi artık bizde ayağa kalkıp ilerlemeliyiz. Aksi takdirde İslam alemi her daim hüsrana uğrayacaktır.

Yorumlar