T.C.
ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/208 Esas
İLAN

Dava konusuAdana ili, Yüreğir ilçesi,Araplar (Sağdıçlı)Mahallesi, 14100 Ada, 6parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.Duruşma günü:18/09/2024 , saat:10:40

#ilangovtr Basın No ILN02054520