İ L A N
ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/109 Esas

Davacı Ali Aslan ileDavalılar Şevket Eren Mirasçısı Eyyüp Eren, Hüsne Kar Mirasçıları Zehra Yılmaz, Güler Mülayim vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasında, Davalılar Eyyup Eren'in ve Taner Kocahan'ın tebligata sarih adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir;HÜKÜM
Davacının davasının KABULÜ ile Adana ili Sarıçam ilçesi İncirlik Mah. 531 nolu Parselde bir kısım Davalılar Murisi Dursun Gülmez adına kayıtlı 1/3 tapu Hissesi ile yine aynı parselde davalılar Sevil Kar, Zehra Yılmaz, Güler Mülayim, Güldane Köylü, Ferdane Şipit, Durdane Kocahan, Hasan Kar, Hüseyin Kar, Yaşar Kar, Mehmet Emin Kar, Çilem Çalışkan, Cesur Kar, Enise Arpa adlarına kayıtıl 1/3 tapu hissesinin iptali ile davacıların Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1205 esas sayılı murisleri Mehmet Aslan'ın veraset ilamındaki payları oranında adlarına Tapuya Kayıt ve Tesciline karar verilmiştir
Davalılar Eyyup Eren ve Taner Kocahan'a Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02055275