T.C.
ADANA11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/220 Esas
Konu : Kamulaştırma İlanı Hk.
İLAN

Dava konusuAdana ili, Yüreğir ilçesi, Ağzıbüyük Mahallesi, 14154 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.Duruşma günü:18/09/2024, saat:11:40

#ilangovtr Basın No ILN02054527