T.C.
AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2023/90 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/90 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Kutlu Köyü 750 Parsel
Yüzölçümü : 20.000 m2
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Botaş Genel Müdürlüğü lehine 1843,98 m2 kısmında daimi irtifak hakkı vardır.
Tapu Kaydındaki Şerh ile birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 11:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Kutlu Köyü 1085 Parsel
Yüzölçümü : 91.500 m2
Kıymeti : 915.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 11:20

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Kutlu Köyü 1267 Parsel
Yüzölçümü : 45.000 m2
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:5403 Sayılı kanuna tabidir. Şerh ile birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 11:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Kutlu Köyü 1522 Parsel
Yüzölçümü : 38.400 m2
Kıymeti : 1.920.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı kanuna tabidir. Şerh ile birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 11:40

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Kutlu Köyü 1853 Parsel
Yüzölçümü : 27.800 m2
Kıymeti : 1.110.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 11:50

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02017701