AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/454 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya İli Akşehir İlçesi Doğrugöz Mahallesi
ADA NO : 293
PARSEL NO : 268
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 270.44 İrtifak alanı (m²)
MALİKİN ADI VE SOYADI : Muzaffer YALÇIN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/454 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02010654