T.C.
Ankara Batı 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/431 Esas

DAVACILAR : 1-MESUT KOCAOĞLU 2-MUHTEREM KOCAOĞLU3-MİTHAT KOCAOĞLU
VEKİLİ : AV.REMZİ ÇALIŞKAN
DAVALILAR : 1- SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- MALİYE HAZİNESİ
3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacılar ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Davacıların; Ankara, Sincan, Alagöz Mahallesinde 1966 yılında yapılan tapulama çalışması sonrasında tapulama harici bırakılan, güneyi yol, güney-doğusu Mezarlık, kuzey doğusu 622 ada 9 parsel kuzeyi boşluk, kuzey-batısı 622 ada 11 parselle çevrili 2270.13 m2 alan ile güneyi 622 ada 11 parsel, batısı ve kuzeyi tescil harici doğusu ise 622 ada 10 parsel 3112.76 m2 sahipsiz, taşlık iki taşınmazı 1996-1997 yıllarında emek harcayarak ve masraf yapılarak tarım arazisi haline getirdiklerini, 1996-1997'den itibaren nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla zilyet olduğunun tespitine ve adlarına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine, Hazineye ve Sincan Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02020775