Babürlüler, 1526 ile 1858 yılları arasında Hindistan'da hüküm sürmüş Türk kökenli bir devlettir. Hânedanın kurucusu ve ilk hükümdarı Çağatay Türkleri'nden Babür'dür.

Ünlü "The Shining" filminde oynamıştı: Dünyaca ünlü yıldız hayatını kaybetti! Ünlü "The Shining" filminde oynamıştı: Dünyaca ünlü yıldız hayatını kaybetti!

Babürlüler'in Tarihi:

  • Kuruluş: 1526 yılında Babür tarafından Paniput Savaşı'nı kazanarak kurulmuştur.
  • Başkentler: Agra ve Fetihpur Sikri
  • Hükümdarlar: Babür, Humayun, Ekber, Cihangir, Şah Cihan, Evrengzib, Alamgir II, Şah Alam II, Bahadur Şah II ve Zafar Şah
  • Son: 1858 yılında İngiliz Doğu Hindistan Şirketi tarafından yıkılmıştır.

Babürlüler'in Önemi:

  • Hindistan'da 330 yılı aşkın süre hüküm sürmüş ve Hindistan tarihi üzerinde derin bir etki bırakmışlardır.
  • Sanat, mimari ve edebiyatta altın bir çağ yaşamışlardır.
  • Tac Mahal gibi birçok görkemli yapı bu dönemde inşa edilmiştir.
  • Farsça'yı resmi dil olarak kullanmışlar ve Fars kültürünün yayılmasına katkıda bulunmuşlardır.
  • İslam dininin Hindistan'da yayılmasında da önemli rol oynamışlardır.
Editör: Enes Kılıç