BESNİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR.

2024/85 Esas
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Oyratlı Köyü, 181 ada 58 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş., davalıları Ahmet Volkan Payam, Muhammet Fatih Payam, Süleyman Payam olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Kamulaştırma Kanunu'nun 14. Maddesinde yazılı olduğu şekilde tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşı da Adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye yöneltilmesi gerektiği, 14. Maddede yazılı 30 günlük yasal süre içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Besni Vakıfbank Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02042709