DEMET İLCE / MUHABİR

Üst kollikulus ise milyonlarca yıllık evrimle korunarak uzun süredir görevini özenle yerine getirmektedir. Balıklarda ve amfibilerde nispeten büyük olmasına rağmen insan beyninde bezelye büyüklüğünde küçük bir bölgedir.

Hollanda Nörobilim Enstitüsü'nden araştırmacılar, insanlar da dahil olmak üzere hayvanların nesneleri arka planlarından nasıl ayırabildiğini daha derinlemesine incelemek istedi.

Bu yetenek her zaman gizemli olmuştur: Görsel korteksin işin içinde olduğu bilinmektedir, ancak bazı hayvanlarda beynin bu kısmı az gelişmiştir veya hiç yoktur.

Üstün kollikulus boyutu

Daha önceki araştırmalara göre üst kollikulusun da bu konuyla ilgili olduğu görülüyordu. Görme korteksiyle birlikte gözlerden doğrudan duyusal girdi aldığından, işlevini daha ayrıntılı incelemek için araştırmacılar fareler üzerinde deneyler düzenledi.

Hollanda Nörobilim Enstitüsü'nden sinir bilimci Alexander Heimel, "Bu çalışmada, bunun nasıl bir etki yaratacağını görmek için optogenetik kullanarak üst kollikulusu kapattık " diyor.

Beynin üst kollikulus kısmı devre dışı bırakıldığında fareler etraflarındaki nesneleri daha az tespit edebiliyordu. Bu, görsel korteksle birlikte yakın çevreyi yorumlamada çok önemli olduğunu gösteriyor.

Göz takibini kullanan ve beyindeki elektrik sinyallerini kaydeden araştırmacılar, fareler etraflarındaki nesneleri tespit ettiğinde üst kollikulusta artan aktiviteyi de fark ettiler. Bu hem basit hem de daha karmaşık görsel görevlerde gözlemlendi.

Heimel, "Ölçümlerimiz aynı zamanda görsel görevle ilgili bilginin üst kollikulusta mevcut olduğunu ve farenin hata yaptığı anda bu bilginin daha az mevcut olduğunu gösterdi" diyor.

Fare testi

Sokaktaki arkadaşları tespit etmekten avcıları çok yaklaşmadan tespit etmeye kadar, bir nesneyi arka planından ayırt etme yeteneği, beyindeki görsel işleme mekanizmasının hayati bir parçasıdır ve bu, onun nasıl çalıştığına dair değerli yeni bir anlayıştır.

Bununla birlikte, fare beyni ve insan beyni, görsel korteks ve üst kollikulus gibi paralel yol da dahil olmak üzere birçok temel açıdan oldukça benzer olsa da, herhangi bir sonuca varılmadan önce tüm bunların insanlarda da gösterilmesi gerekiyor.

İnsanlar hakkında bildiğimiz şey, üst kollikulusun bakışlarımızı yönlendirmeye yardımcı olduğu ve görsel korteksteki hasarın, görsel bilgiyi algılama yeteneğimizin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğidir.

Arkeologları onlarca yıldır şaşırtan 280 milyon yıllık fosilin ardındaki gerçek Arkeologları onlarca yıldır şaşırtan 280 milyon yıllık fosilin ardındaki gerçek

Heimel, "Araştırmamız, üst kollikulusun bundan sorumlu olabileceğini ve bu nedenle düşündüğümüzden daha fazlasını yapıyor olabileceğini gösteriyor" diyor.

Muhabir: Demet İlce