Yayın İlkeleri

Diriliş Postası gazetesinde, gazeteyle birlikte dağıttığı eklerde ve sorumlu olduğu web sitelerinde ya da diğer (yetkili olduğu) mecralarda, aşağıda yazılı olan ilkelere bağlıdır. Diriliş Postası çalışanlarının ve katkı sağlayıcılarının tamamı, bu ilkeleri okumuş ve uyacağına söz vermiştir. Aşağıda yazılı ilkelerin aksine davranış sergileyen Diriliş Postası çalışanlarının ve içerik sağlayarak katkıda bulunanların, ilk aksi davranışları hata kabul edilir. Hatanın tekrar etmesi ise kasıt kabul edilir. Yayın yönetiminin “kasıt” olduğuna dair karar vermesi halinde, şahsın gazeteyle ilişiği kesilir ve bu durum, gerekçesiyle birlikte kamuya ilan edilir. 

Diriliş Postası olarak bizim de kabul ettiğimiz temel ilkeler şunlardır:

 • Diriliş Postası kanunlara uyar; ancak kanunları doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü, haklıyı ve haksızı ayırmak için bir ölçü olarak kabul etmez. İstisnasız bütün kanunların yanlış dediği doğru, doğru dediği yanlış olabilir. İnsanlar tarafından yazılmış her şey gibi, kanunlar da değişime açıktır. Diriliş Postası, kanunlar başta olmak üzere, bütün beşeri değişkenlere şerh koyarak https://www.dirilispostasi.com/etiket/islam" class="tag-link" title="İslam etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.dirilispostasi.com/etiket/islam" class="tag-link" title="İslam etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">İslam’ı sabit kabul eder.
 • Reklam veren şirketlerin, bu şirketlerin bütçelerini dağıtan reklam şirketlerinin, devletlerin ve sponsorluk bütçesi dağıtan vakıfların medya üzerinde kurdukları “para” baskısının adı “ticari” ilişkidir. İlk gazetelerin MS 200’de https://www.dirilispostasi.com/etiket/cin" class="tag-link" title="Çin etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.dirilispostasi.com/etiket/cin" class="tag-link" title="Çin etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">Çin’de ortaya çıktığı kabul ediliyorsa yaklaşık 1800 yıllık bu çıkar ilişkisinin sorumluluğu sadece gazetecilere değil bütün insanlığa aittir.
 • Diriliş Postası, haramları meşrulaştırmaz, normalleştirmez, güzel göstermez, haram değilmiş gibi göstermez, yayılmasına sebep olacak tanıtımları, reklamları ve haberleri yayınlamaz. Kasıtsız olsa bile bir haramı olumlayan hiçbir görüş ve yorum Diriliş Postası’nda yayınlanmaz.
 • Diriliş Postası, habere konu olan muhatabı şahsi kabul eder. Herhangi bir habere konu olan ya da kamuoyuna mal olmuş insanların aileleri hakkında haber, yorum, analiz yayınlamaz. Kişilerin aileleri hakkında (haberle doğrudan bir bağlantısı yoksa) imada dahi bulunmaz.
 • Bir haberin ajans(lar) tarafından servis edilmiş olması o haberin kesin doğru olduğu anlamına gelmez. Diriliş Postası, her haberi başka kaynaklardan doğrulamak için çabalar. Herhangi bir hatalı yayından kaynaklanan her türlü cevap ve tekzip hakkını şartsız kabul eder.
 • Diriliş Postası, bir haberi yayınlarken muhakkak bir kamu faydası gözetir ve yayınladığı haberden ne murad ettiğinin hesabını verecek şekilde haber için aşağıdaki sorulara cevap veren haber kimliği hazırlar.

  Haberin kamuya ne faydası var?
 • Haberin iddiası nedir?
  Haberin anahtar cümlesi nedir?
  Haberin sorumluluğu kime aittir?
  Diriliş Postası dilerse bu cevapları haberine ek olarak hazırladığı bir etiketle yayınlar dilerse, sadece arşivinde saklar. 
 • Diriliş Postası suç haberlerini verirken zanlıların, şüphelilerin, sanıkların ve mahkûmların nüfusa kayıtlı oldukları il, mensup oldukları din ve mezhep gibi ayrıntıları yayınlamaz. Buna benzer şahsi bilgilerin yorum, düşünce ve köşe yazılarında kullanılmasına müsaade etmez. Diriliş Postası’nda mahkeme kararıyla suçlu olduğuna karar verilmemiş hiç kimse için suçlu ifadesi kullanılmaz.
 • Diriliş Postası, zan üzerine yazılmış haberleri yayınlamaz. Köşe yazarlarının, yorumcuların ve konuk yazarların zanlarının gerçek gibi yayılmasına aracılık etmez. 
 • Diriliş Postası; lüks tüketim, israf ve emperyalizmin dayattığı her türden hayat tarifine kategorik olarak karşıdır. Diriliş Postası, “Ürün yaşam döngüsü”, “Planlı eskitme” ya da başka bir adla dayatılan “Eskisini at yenisini al” politikalarını savaşların ve adaletsizliğin altında yatan sorunlar yumağının bir parçası kabul eder ve bununla mücadele eder. 
 • Diriliş Postası, faiz ve faizle doğrudan ya da dolaylı olan hiçbir reklamı yayınlamaz. Faizi meşru, normal ya da mecburen ihtiyaç gibi yorumlayan hiçbir haberi, analizi ve görüşü yayınlamaz. Diriliş Postası, faizin yüksek olmasına değil bütün çeşitleriyle ve bütün oranlarıyla faizin tamamına kategorik olarak karşıdır.
 • Diriliş Postası’nda, ilan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belli edilir. Diriliş Postası Gazetesi’nde gizli reklam yapılmaz.
 • Diriliş Postası, evcil hayvan ticaretine karşıdır. Evcil hayvanların alınıp satılmasına https://www.dirilispostasi.com/etiket/destek" class="tag-link" title="Destek etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.dirilispostasi.com/etiket/destek" class="tag-link" title="Destek etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">destek olacak haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.
 • Diriliş Postası Gazetesi’nde ilaç tavsiyeleri, ilaç reklamları ve ilaç tanıtımları yayınlanmaz. Hekimler (ilgili kurumların tanıdığı bir ehliyeti olan) haricinde hiçbir kişi ya da kurumun sağlık, beslenme, tedavi ya da hastalıkları önleyici görüşlerine yer verilmez.
 • Diriliş Postası, herhangi bir pazarlama fikrini desteklemek için kadının dikkat çekme unsuru olarak kullanılmasına, kadın bedeninin bir pazarlama nesnesi olmasına müsaade etmez. Kadınları pazarlama materyali olarak kullanan haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.
 • Diriliş Postası, güzellik yarışmalarını modern köle pazarı olarak kabul eder ve kadınların podyumlarda yürütülerek beden ölçülerine, ten ve saç renklerine göre değerlendirilmesine, sıraya dizilerek aşağılanmasına yahut ödüllendirilerek fiyatlandırılmasına karşıdır. Kitle halinde yapılan bu ilkel ritüelleri vahşilik olarak kabul eder.
 • Diriliş Postası, cumhûrü’l-ulemâ’nın (âlimlerin çoğunluğu) ittifak ettiği tesettür kriterlerine uymayan hiçbir kadın ve erkek fotoğrafını yayınlamaz.
 • Diriliş Postası geçici ya da kalıcı olarak akıl sağlığı yerinde olmayanların kullanıldıkları reklamlara itiraz etme imkânları olmadığı için bütün bu reklamlarda kullanılanları istismar edilmiş kabul eder ve yayınlamaz.
 • Diriliş Postası “şans” kavramını kesin bir dille reddeder. Şansa dayalı olduğu iddia edilen hiçbir kazancın reklamını, tanıtımını, açıklamasını, haberini, analizini, yorumunu yayınlamaz. Devlet bile organize etmiş olsa, kumar ve benzeri organizasyonlar hakkında hiçbir haber ve reklam yayınlanmaz. Sportif yahut kamu faydası gözeten sivil etkinliklerin haberlerinde sponsor olan kumar, alkol, fuhuş ve silah şirketlerinin adlarına yer verilmez.
 • Diriliş Postası’nda İslam’da açıkça tarif edilmiş her türden zina ve fuhşu kesin bir dille reddeder. Zina ve fuhşa yaklaştıracak, güzel gösterecek, normalleştirecek, yaygınlaştıracak hiçbir haber, yorum, analiz, görüş ve görsel kullanılmaz.
 • Diriliş Postası’nda insanlar cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel engeli, sosyal düzeyi, kıyafetleri, beden şekilleri, lehçesi ve dini inançları ya da inançsızlıkları nedeniyle kınanamaz, eleştirilemez, aşağılanamaz. 
 • Diriliş Postası’nda kişilere, kurumlara, kuruluşlara ve fikirlere karşı eleştiri ve sınırlarını aşan, küçük düşüren, aşağılayan, mecaz olarak olsa bile kötü çağrışımlara neden olacak ifadelere yer verilmez.
 • Diriliş Postası, doğal afetler, https://www.dirilispostasi.com/etiket/teror" class="tag-link" title="Terör etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.dirilispostasi.com/etiket/teror" class="tag-link" title="Terör etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">terör olayları, münferit olaylar, savaşlar, kazalar ve her türden şiddetli olayların ardından sansasyonel görüntüleri ve ayrıntıları haberleştirmez. Diriliş Postası, terör olaylarında korkuyu yayan ve infiale sebep olacak görüntü ve haber detaylarına yer vermenin teröristlerin amacına ulaşmasına aracılık olduğunu kabul ederek hiçbir şekilde yayınlamaz. 
 • Diriliş Postası ırkçılığı ve ondan türemiş milliyetçilikleri kesin bir dille reddeder. İlk ırkçının, insanlara karşı üstün olduğunu iddia eden şeytan olduğunu kabul eder. İnsanın doğuştan gelen herhangi bir özelliğiyle övünmesini ya da utanmasını ilkellik kabul eder ve faşizmin kayıtlara geçmiş ya da geçmemiş bütün türlerine karşı mücadele eder.
 • Diriliş Postası, alkolün her türünün ve her türden kullanımının toplumsal çürümeye sebep olan bir bela olduğunu kabul eder. Alkol ve bağımlılık yapan her türlü zehir haberlerinde merak uyandırıcı, adını yaygınlaştırıcı bir dil kullanmaz. Diriliş Postası, bağımlık yapıcı zehirlerin ve alkolün adlarının kullanıldığı ve etkilerinin tarif edildiği haberlerin bir gizli reklam olduğunu kabul ederek bu tür haberleri yayınlamaz.
 • Diriliş Postası’nın çevrecilik anlayışına göre; Allah’ın yarattığı evrende, yine Allah’ın yarattığı bütün canlıların eşit yaşama hakkı vardır ve insanların endüstriyel hedeflerinin tamamı bile bir ağaçtan daha değersizdir. Bunun yanında Diriliş Postası çevreciliğin emperyalizmin bir sömürge enstrümanı, siyasi baskı aracı ya da “Karbon Borsası” üzerinden haraç kesme bahanesi olarak kullanılmasına da karşıdır. Diriliş Postası, ozon tabakasının zayıflaması, dünyanın ısınması, buzulların erimesi, bitki ve hayvanların soyunun tükenmesi gibi tehlikelerin, şirketlerin insanları korkutarak baskı altına alma aracı olarak kullanılmasını başlı başına organize bir küresel terör faaliyeti olarak kabul eder.
 • Diriliş Postası, nükleer silahlanmaya karşı olduğu kadar nükleer silahları kendine meşru hak gören İsrail, https://www.dirilispostasi.com/etiket/abd" class="tag-link" title="ABD etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.dirilispostasi.com/etiket/abd" class="tag-link" title="ABD etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin kurduğu nükleer tekeline de karşıdır. Bir Asyalı yahut Afrikalı’ya yasak olan bir şeyin bir Avrupalı, Amerikalı ya da İsrailli’ye serbest olması Roma İmparatorluğu döneminden beri devam eden barbarlıktır ve bu barbarlık bütün insanlığı tehdit eden ortaçağa ait bir tehlikedir.
 • Diriliş Postası, bir ülkede başka bir ülkenin askeri üsleri olmasını kategorik olarak himaye edilen manda, “vekil asker” pozisyonu olarak kabul eder. Başka ülkelerin askeri üslerini kabul eden hükümetlerin, o ülkenin vatandaşlarını üssün sahibi olan yabancı ülkeye asker olarak kiralaması olarak değerlendirir. Diriliş Postası, https://www.dirilispostasi.com/etiket/turkiye" class="tag-link" title="Türkiye etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.dirilispostasi.com/etiket/turkiye" class="tag-link" title="Türkiye etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">Türkiye’de bulunan bütün NATO ve ABD askeri üslerinin acilen kapatılmasını savunmaktadır. Dünyanın bütün ülkelerindeki NATO üsleri muhtemel işgal için öncü ve keşif kuvveti olarak kabul edilir. 
 • Diriliş Postası, robot savaşçılar, tam bağımsız robot sanayii sistemi, robot muhabirler, robot doktorlar gibi yapay zekâlar tarafından yönetilen sistemlerin devletlerin insanlar üzerinde kuracakları diktatörlüğü güçlendireceğini ve insani direnişleri etkisiz bırakarak insanlığı yok etme tehlikesi barındırma ihtimaline karşı sivil bilinçlenmeyi savunur. 
 • Diriliş Postası, papalık, ayetullahlık gibi, bir insanı Allah’ın temsilcisi kabul edip günahsız ve hatasız sayan ezoterik unvanların hepsini teolojik diktatörlük olarak kabul eder. İnsanlar hatalıdır ve bir insanın hatasız kabul edilmesini dayatan her fikir diktatörlüktür. 
 • Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım gibi suçlar Yahudiler ya da Avrupalılar dışında başka insanlara karşı işlenince de suçtur. Avrupalılar’ın kendi aralarında savaşmaması dünyada barışın sağlandığı ya da https://www.dirilispostasi.com/etiket/avrupa" class="tag-link" title="Avrupa etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.dirilispostasi.com/etiket/avrupa" class="tag-link" title="Avrupa etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">Avrupa’da yiyecek sıkıntısı olmaması dünyanın hiçbir yerinde kıtlık olmadığı anlamına gelmez.
 • Diriliş Postası Gazetesi sayfalarında, web sitelerinde ya da diğer yayın mecralarında sahte, yanıltıcı, haber içeriğiyle ilgisi olmayan başlıklar kullanılmaz. Merak uyandırmaya yönelik aldatıcı ya da bir bölümü gizlenmiş görseller kullanılmaz. Diriliş Postası haber başlıkları doğrudan haberle ilgilidir ve okuyucuya haber hakkında bilgi verir.
 • Diriliş Postası’nda çocuk suçluların ve mağdurların adresleri, fotoğrafları ve aile bilgileri baş harfleriyle tanınmasını sağlayıcı şekilde kısaltma olarak dahi olsa yayınlanamaz. 
 • Diriliş Postası yayınladığı haberlerde, yorumlarda, analizlerde, görüşlerde ve makalelerde emperyalizmin dayattığı yahut şuursuzluktan dolayı yayılmış kavramları reddeder. Örnek; “Mülteci”, “Sığınmacı”, “Kaçak insan” gibi kavramlarla mazlumları itham etmekten utanır ve o kelimelerin yerine “Muhacir” der. 
 • Diriliş Postası, tekâmülün ve ilerlemenin topyekûn olacağına inanır. Ekonomiden bağımsız bir sanat, sanattan bağımsız bir https://www.dirilispostasi.com/etiket/bilim" class="tag-link" title="Bilim etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.dirilispostasi.com/etiket/bilim" class="tag-link" title="Bilim etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">bilim, bilimden bağımsız bir kamu, kamudan bağımsız bir siyaset ilerleyemez ve başarılı olmaz. Ev hanımı bir anne milli savunmayla, siyasetle, bilimle ve medyayla doğrudan ve herkesle eşit sorumlulukta doğrudan ilgilidir. Gelişme hep birlikte olur. Diriliş Postası son tahlilde tekâmüle hizmet eden toplumsal hafıza görevini bütün görevlerinin önüne koyar.
 • Diriliş Postası, sonu “izm”le biten ya da bitmeyen bütün ideolojileri seyrelmiş bir tür akıl hastalığı kabul eder ve hepsini aynı kefede değerlendirerek hepsine karşı sadece mesafeli kalmakla yetinmez kategorik olarak da karşıdır.
 • Diriliş Postası, dünyaya bakarken “Doğu da Allah’ın Batı da…” diyerek bakar ve emperyalizmin çizdiği sınırların tamamını mücadele edilmesi gereken fitne mahiyetli şeytanın ayak izleri olarak tanımlar.
 • Diriliş Postası, Ümmeti Muhammed’i siyasi, ekonomik, kültürel, askeri ve içtimai alanların tamamında tek bir vücut olarak kabul eder ve bunun gerçekleşmesi için gayret eder.
 • Bu ilkelere; hassasiyet göstermemiz gereken gelişmelerin ve değişimlerin getireceği yeni ilkeler eklenebilir; ama herhangi bir azalma göstermeyecektir.
 • Diriliş Postası Gazetesi’nde bu ilkelere uyulup uyulmadığını denetlemek bütün çalışanların ortak sorumluluğudur. Okuyucuların bu ilkelere göre denetleme, uyarma, eleştirme hakları vardır. Diriliş Postası, bu ilkelere mugayir bir haberin, yorumun, görüşün, reklamın yayınlanması halinde, doğrudan muhatabı olmasa bile herhangi bir okuyucunun özür ve düzeltme isteme hakkı olduğunu kabul eder…