BÜYÜKÇEKMECE 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2022/151 Esas, 2023/534 Karar
Büyükçekmece 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 19.09.2023 tarih, 2022/151 esas, K.2023/534 karar sayılı ilamı ile Mustafa ve Asiye oğlu 01.04.1970 Bafra doğumlu sanık RECEP ANARAT hakkında bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmik suçundan TCK 227/2 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından 7418 sayılı Kanunun 25 ve28. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanınyayıntarihindenitibaren 15 günsonra tebliğolunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesigereğincetakipedilen 1 hafta içerisinde usulenitiraz olunmadığı takdirde karar ve sanık istinaf dilekçesini tebellüğ etmiş sayılacağı tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01934860