T.C.
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/149 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Seydiler ilçesi
MEVKİİ : Yukarıarslanlı Mah.
ADA NO : 629 Ada 11 Parsel, 631 Ada 3 Parsel
VASFI : Arazi
YÜZÖLÇÜMÜ : 629 Ada 11 Parsel nolu taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü hissesi hariç 1.809,30 m²'lik alanı,
631 Ada 3 Parsel nolu taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü hissesi hariç 1.487,68 m²'lik alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : HATİCE ARAL, HURİYE ŞAHİN, KAMİL ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/149 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01970268