Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz değerlendirme raporunu yayımladı.

Raporda, TCMB'nin, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte bir dijital Türk lirasının tedavülünün fizibilitesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü hatırlatıldı.

Birinci fazda neler yapıldı?

Birinci faz pilot test çalışmaları çerçevesinde belirli lokasyonlarda pilot uygulama testlerinin gerçekleştirildiği ve testler sonucunda kullanıcı deneyimi ile sistem performansının ölçülmesinin amaçlandığı belirtilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

·        Pilot testler, 2022'nin son çeyreğinde başladı ve 2023'ün ilk yarısında tamamlandı.

·        Testlere, TCMB personeli, ticari bankalar, teknoloji şirketleri ve ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlar katıldı.

·        Testlerde, dijital Türk lirasının temel fonksiyonları, güvenlik özellikleri ve kullanıcı deneyimi değerlendirildi.

İkinci fazda neler yapılacak?

Raporda, ikinci faz çalışmaları kapsamında Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu'nun, yeni katılımcılarla genişletileceği ve farklı senaryolarda pilot testler gerçekleştirileceği bildirildi.

Dijital Türk lirası nasıl olacak?

Raporda, dijital Türk lirasının, mevcut ödeme alternatifleri ve ürünleriyle rekabet etmeyip talep anında sunulan, ödemeler altyapısını tamamlayıcı bir alternatif hizmet olarak konumlandırılabileceği belirtildi.

Dijital paranın, herhangi bir sebeple herhangi bir mevduat ya da ödeme hesabı bulunmayan ve 18 yaşın altında olan vatandaşların ödemelerinde tercih edilebileceğinin öngörüldüğü, ayrıca, turistler başta olmak üzere yerleşik olmayanlar için de dijital para seçeneği sunulabileceği kaydedildi.

Dijital Türk lirasının faydaları ne olacak?

Raporda, dijital Türk lirasının faydaları şu şekilde sıralandı:

·        Finansal kapsayıcılık oranının artırılması

İTO şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı İTO şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

·        Ödemelerin kesintisiz ve sürekli çalışma ilkesine uygun tamamlayıcı bir ödeme kanalı oluşturulması

·        Dijital ödemelerde yeknesaklık imkanının sağlanması

·        Programlanabilir ödemeler altyapısının hazırlanarak yenilikçi kullanım alanları için bir taban oluşturulması

Dijital Türk lirası ne zaman kullanıma sunulacak?

Raporda, dijital Türk lirasının kullanıma sunulmasına ilişkin nihai kararın, elde edilen bulgular ve yapılan değerlendirmeler sonucunda verileceği belirtildi.

Kaynak: TCMB