DEMET İLCE / MUHABİR

Evrenimiz giderek artan bir hızla genişliyor; bu, tüm kozmoloji teorilerinin üzerinde fikir birliğine vardığı ancak hiçbirinin tam olarak açıklayamadığı bir olgudur. Şimdi, yeni bir teorik çalışma ilgi çekici bir çözüm sunuyor: Belki de evrenimiz "bebek" paralel evrenlerle çarpışmaya devam ettiği ve bunları yuttuğu için genişliyordur.

Kedinizin sinyallerini yanlış anlıyor olabilirsiniz! Kedinizin sinyallerini yanlış anlıyor olabilirsiniz!

Büyük Patlama'nın ardından oluşan kozmik mikrodalga arka planına ilişkin çalışmalar, evrenimizin hızlandırılmış bir genişleme yaşadığını ortaya çıkardı. Bu gözlemin, Standart Kozmolojik Model adı verilen kozmik evrimin ana teorisine uyması için fizikçiler, evrenin, genişlemeyi yönlendiren, karanlık enerji adı verilen esrarengiz bir maddeyle dolu olduğunu varsayıyorlar.

Ancak bu bulunması zor enerji biçiminin kendisini başka bir şekilde göstermemesi, birçok astrofizikçinin bu enerjinin varlığını sorgulamasına ve evrenin genişlemesi için alternatif bir neden olasılığını keşfetmesine yol açmıştır.

Journal of Cosmology and Astroparticle Physics'te 12 Aralık 2023'te yayınlanan yeni bir çalışmada bilim insanları, evrenin genişlemesinin bunun yerine diğer evrenlerle sürekli birleşmeyle sağlanabileceği fikrini öne sürdüler.

Kopenhag Üniversitesi'nden bir fizikçi olan baş çalışma yazarı Jan Ambjørn, "Çalışmamızın ana bulgusu, evrenimizin gizemli karanlık enerjinin neden olduğu hızlandırılmış genişlemesinin, bebek evrenler olarak adlandırılan evrenlerle birleşmenin basit bir sezgisel açıklaması olabileceği ve buna yönelik bir modelin verilere daha iyi uyabileceğidir.” dedi.

Çoklu evrenlerin bizimkiyle etkileşime girdiği fikri yeni olmasa da bu çalışma, bunun evrenimizin evrimi üzerindeki varsayımsal etkisini araştırmak için bir matematiksel model geliştiriyor. Araştırmacıların hesaplamaları, diğer evrenlerle birleşmenin evrenimizin hacmini artırması gerektiğini gösterdi; bu da, aletlerimiz tarafından evrenin genişlemesi olarak algılanabiliyordu.

Araştırmacılar, bilim insanlarının ayrıca kendi teorilerini kullanarak evrenin genişleme hızını hesapladıklarını ve hesaplamalarının geleneksel Standart Kozmolojik Modelden ziyade evrenin gözlemlerine daha yakın olduğunu söyledi.

Yazarların teorisi aynı zamanda kozmolojik şişme (evrenin ilk anlarında meydana gelen gizemli süper hızlı genişleme) sorununu da ele alıyor.

Fizikçiler daha önce bu genişlemenin Büyük Patlama'dan sonraki ilk milisaniyede aşırı hızlı genişlemeye yol açan varsayımsal bir alan olan "enflasyon"dan kaynaklandığını öne sürmüştü. Ancak yeni çalışmada yazarlar, bu süper hızlı erken genişlemenin, genç evrenimizin daha büyük bir evren tarafından emilmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürüyorlar.

Araştırmacılar makalelerinde şunu yazdılar:

"Evrenin çok kısa bir sürede genişlediği gerçeği, bu genişlemenin daha büyük bir evrenle çarpışmadan kaynaklandığı, [yani] başka bir 'ana' evren tarafından emilenin aslında bizim Evrenimiz olduğu fikrini akla getiriyor. Şuanda elimizde emilim sürecinin ayrıntılı bir açıklaması bulunmadığından, böyle bir senaryonun enflasyonun çözmek üzere tasarlandığı sorunları gerçekten çözecek şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar vermek zor, ancak böyle bir senaryonun ilginç bir yönü şu: enflasyon alanına gerek yok."

Bilim adamları, yeni genişleyen evrenimizin emildikten sonra diğer "bebek evrenlerle" çarpışmaya devam ettiğini ve onları da bünyesine kattığını ileri sürdü.

Yazarların teorisi modern kozmolojinin bazı önemli problemlerini çözmemizi sağlasa da, yalnızca gözlemsel veriler onların hipotezini doğrulayabilir. Mikrodalga arka planın özelliklerini incelemek için şu anda pek çok deney yürütülüyor, bu nedenle bilim adamları yakın gelecekte bu temel soruları yanıtlayabilecekler.

Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nden Fizikçi Yoshiyuki Watabiki, "Evrenin geç zamandaki genişlemesi, standart kozmolojik tahminlerden farklıdır ve Öklid teleskopu ile James Webb teleskopundan yapılan gözlemlerin, Evrenimizin şimdiki zamandaki genişlemesini en iyi hangi modelin tanımladığını belirleyeceğine inanıyoruz." dedi.

Muhabir: Demet İlce