Son Dakika

2017

2017

Muzaffer Doğan

Batı dünyasının,Hristiyan âleminin esas aldığı takvime göre yeni bir yıla girdik.Milâdî 2017 yılının 2.günündeyiz.1925'de yapılan değişiklikle,Rumî ve Hicrî takvim kaldırılarak,yerine Milâdî takvim kabul edildi.Biz Müslümanların esas aldığı Hicrîtakvime göre de,bugün 4 Rebi'ul-âhir 1438'deyiz.

Hicrî takvim,milâdî takvim...Öyle veya böyle...Zaman,su gibi akıp geçiyor...Dünyaâdeta bir değirmen gibi bizi öğütüyor...Üstad Necip Fâzıl,vefâtına yakın günlerde (1983) yazdığı "Geçti,Geçti" isimli şiirde zamanın akışını,hayatın geçip gidişini şöyleanlatıyor:

Geçti,geçti mevsimler...

Süpürüldü takvimler.

Gidenlerden kalan şey,

Duvarlarda resimler,

Mezarlarda isimler...

Geçti,geçti mevsimler...

*

Hani eski iklimler?

Has ekmekten dilimler.

Hey gidi zamane hey!

Tesellisiz ilimler,

Adâletsiz taksimler...

Hani eski iklimler?

Bizim Yunusda,şöyle demişti:

 

Geldi geçti ömrüm benim,

Şol yel esip geçmiş gibi.

Hele bana şöyle geldi,

Şol göz yumup açmış gibi.

 

Aziz MahmudHüdâyî Hazretleri'ne kulak verelim:

Günler gelip geçmektedir,

Kuşlar gibi uçmaktadır.

Ehl-i fesâdın yeri nâr,

Ehl-i salâh uçmaktadır.

[Nâr: Cehennem|Uçmak:Cennet]

Zaman da bir mahlûktur.Her şey gibi o da, Allah tarafından yaratılmıştır.Allah,zamandan ve mekândan münezzehtir.İnsan başta olmak üzere,yaratılmış olan her varlık,zaman ve mekânla mukayyettir.

Mâzî,hâl ve istikbâl diye,zamanı bölsek de,hâlden hâle giriyoruz.Hâl dediğimiz,hemenmâzî oluyor,istikbâl dediğimiz, hemenhâl oluyor!"Saat" isimli şiirinde Necip Fâzıl,bu durumu şöyle dile getiriyor:

Dün hâtıra,yarın hayal,bugün ne?

İki renk arası bir çizgicik pay.

Ne devlet, zamanı bütünleyene!

Ebed bestecisi bir çark ve bir yay.

Hesap soran yaratık;

O dimdik,her şey yatık.

Çok sevdiğim ve şairini tesbit edemediğim bir beyit var:

Ârif-i billah olan,bir hâlete dil bağlamaz;

İnkılâb eyler zaman,ikbâl olur,idbâr olur.

Beyti şöyle açıklayabiliriz:

Dünyanın işleyişini bilen,dünyaya hikmet gözüyle,ibret nazarıyla bakan insan,içindebulunduğu şartlara gönül kaptırmaz.Bilir ki,zaman hep aynı yerde durmaz,değişir.Çıkış da vardır,iniş de.Dünya inişli çıkışlıdır.İnsan,üstteyim,makam sahibiyim,zenginim diye öğünüp,gurura,kibire kapılmamalı.Aşağıya düştüm,makamımelimden gitti,malım mülküm yok oldu diye de üzülmemeli.Derin ve gerçek Müslüman,varlıkla övünmeyen,yokluğa yerinipdöğünmeyen insandır.

2017 yılının;İslâm’ın kıymetini bilmediği,doğru anlayıp,doğru yaşa(ya)madığıiçin,zulmün pençesinde inleyen,birbiriyledalaşan,boğuşan İslâm âlemine iz'an,idrâk,barış,huzur ve kardeşlik şuuru getirmesini;İslâm dışı dünyanında,bundannasibini almasını diliyorum.

Gürbüz Azak'ın "Zaman" şiiriyle noktalayalım:

Başaklar gibi bizi,biçip gidiyor zaman.

Su gibi ömrümüzü,içip gidiyor zaman.

Şimşekten atlarıyla,geçip gidiyor zaman.

Sessiz kanatlarıyla,uçup gidiyor zaman.

Bir ürkek ceylan gibi,kaçıp gidiyor zaman.

Çağları perde perde,açıp gidiyor zaman.

Sanki durduğu yerde,göçüp gidiyor zaman.

Silinmez izlerini,saçıp gidiyor zaman.

Sırası gelenleri,seçip gidiyor zaman.

Yorumlar