Ekonomik kalkınma için finansal okuryazarlık zorunlu...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun son toplantısında finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmaların ele alınması, ülkemiz ekonomisi için son derece önemli bir gelişmedir. 

Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal ürün ve hizmetleri anlamalarını, bilinçli yatırımlar yapmalarını ve finansal riskleri yönetmelerini sağlayan temel bir beceridir. Bu becerinin eksikliği, bireysel ve toplumsal açıdan birçok olumsuzluğa yol açabilir.

Türkiye'de finansal okuryazarlık seviyesinin OECD ortalamasının altında olduğu bilinmektedir. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketler tarafından finansal okuryazarlık alanında çalışmalar yapılmakta ise de bu çalışmaların dağınık bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Eğitim sisteminde finansal okuryazarlık dersleri sınırlı sayıda programda yer almaktadır.

Finansal okuryazarlığın tüm eğitim kademelerine müfredata dahil edilmesi

Kamu spotları ve diğer medya araçları ile finansal okuryazarlık bilincinin artırılması

Finansal kurumlar tarafından müşterilerine finansal ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgi verilmesi

Sivil toplum kuruluşları ve özel şirketler tarafından finansal okuryazarlık eğitimleri düzenlenmesi

Finansal okuryazarlığın artırılması, ülkemiz ekonomisinin kalkınması ve bireylerin refah seviyesinin yükselmesi için önemli bir adımdır. Bu konuda tüm ilgili tarafların iş birliği yapması ve gerekli adımları atması büyük önem taşımaktadır.