Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings her ay yayınlamış olduğu raporlardan sonuncusu olan ve haziran ayına ait Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun başlığını Para Politikası Yeni Bir Aşamaya Giriyor olarak belirlemiş.

Rapor, dünya ekonomisinin bölge bölge nereye doğru gittiğini ve ekonomik anlamda ülkelerin nasıl bir yol izlediğinin bir anlamda özetini ortaya koymuş olarak gözüküyor.

Fitch, Türkiye ile ilgili 2024 yılı için yapmış olduğu büyüme tahminini revize ederek yüzde 2,8’den yüzde 3,5’e yükselterek ekonomik büyümenin hızlanacağıyla ilgili bir yaklaşım sergilemiştir.

Ayrıca Türkiye’de 2024 yılında enflasyon yüzde 43, 2025 yılında yüzde 23 ve 2026 yılında ise yüzde 18 olarak gerçekleşeceği tahmini bu raporda özellikle ifade edilmektedir.

Dünya ekonomisindeki büyüme tahminini 2024 yılı için yüzde 2,4’ten yüzde 2,6 olarak revize eden kuruluş, 2025 ve 2026 yılları için ekonomik büyümenin dünyada 2,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.

Bu tahminler gerçekleşir ise ülkemiz dünya ekonomisinin büyüme hızından daha fazla bir büyüme hızını yakalamış olacaktır.

Avrupa ekonomisinde toparlanma ihtimaline olan güvenin arttığının vurgulandığı raporda Çin’de bulunan ihracat sektörlerinin canlanmaya başladığına işaret edilirken iç piyasalarda yükselen bir ivme ile birlikte büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğinin altı özellikle çizilmiştir.

Enflasyonun dizginlenmeye başlaması ve kurun seyrinin de biraz sabitlenmesiyle birlikte Türkiye’de de iç talepte yukarı yönlü ivme hızlanacaktır.

Üretim için maliyet unsurlarının iyi tahmin edilmesi son derece önemli olduğundan maliyetlerin hesaplanabilir olmasıyla talepteki hareketlenme eş zamanlı olarak seyredecektir.

Amerikan ekonomisinde kademeli olarak bir yavaşlama olacağının belirtildiği raporda, söz konusu durumun yavaş yavaş gerçekleşeceği ve daha önceden yapılan büyüme tahminini değiştirmeye gerek olmadığı özellikle belirtilmiştir.

Avro Bölgesi’nde ise büyümenin iyi olacağı belirtilerek Bölge için 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 0,6’dan yüzde 0,8’e yükseltilmiş; aynı zamanda 2025 yılı için büyüme tahmini yüzde 1,5, 2026 yılı için ise yüzde 1,4 olarak belirlenmiştir.

Çin de ise 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 4,5’ten yüzde 4,8’e yükseltilmiş; 2025 yılında yüzde 4,5, 2026 yılında ise yüzde 4,5 büyümenin beklendiğinin altı çizilmiştir.

Raporun içeriğindeki bir başka önemli başlık ise küresel para politikası döngüsünün yeni bir aşamaya girdiği konusudur.

Merkez bankalarının para politikalarını daha gevşek bir yapıda hareket ettireceğinin görülmeye başlandığı ifade edilirken dünyada faiz oranlarının çok daha yavaş bir şekilde düşeceğinin de belirtilmesi, faiz oranlarının gidişatı noktasında çok önemli dipnotları vermektedir.

2024 yılının kalan yarısında Avrupa Merkez Bankası’nın iki kez daha faiz indireceğinin öngörüldüğü; ayrıca Fed’in eylül ayında faiz indiriminin ardından bir de aralık ayında faiz indireceği tahmini, rapordaki önemli bir diğer husus olarak göze çarpmaktadır.

Buradan hareketle ülkemizde de faiz indirimlerinin ağustos, eylül veya ekim aylarında başlayacağı ve yıl sonuna kadar her ay kademeli bir faiz indirimi politikasıyla karşı karşıya kalınacağı yönünde tahminde bulunmanın da piyasalar açısından çok önemli olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum.