İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım dünya üzerinde hüküm süren sistemin bütün çarpıklıklarını ve çifte standartlarını artık reddedilemeyecek ve göz ardı edilemeyecek bir şekilde açığa çıkardı.

Batılıların aydınlanma çağı sonrasında dünyaya empoze ettikleri ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası örgütler üzerinden kurumsallaştırdıkları ve yaydıkları bütün normlar bugün Gazze’ye gömülmüş durumda.

İsrail bugün bütün dünyanın gözünün içine baka baka Batılıların vaaz ettikleri tüm liberal normları ve uluslararası hukuku ayaklar altına almış durumda.

Batılılar ise bütün bu olup bitenler karşısında sadece üç maymunu oynamıyorlar; aynı zamanda İsrail’e verdikleri siyasi, askerî, ekonomik ve diplomatik destekle bu soykırım suçunun da ortağı olmuş durumdalar.

İsrail’in Gazze’de ve Filistin’in geri kalanında işlediği suçların listesi çok uzun.

Bunları kısaca soykırım, işkence, yasaklı mühimmatların kullanımı, sivil yerleşimlerin vurulması, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınması, gazetecilerin öldürülmesi ve basın kuruluşlarının hedef alınması, sivil halkın abluka altına alınarak açlık ve hastalıklarla karşı karşıya bırakılması olarak özetleyebiliriz.

Bütün bu resme bakan; mezhebi, dini, etnik kökeni ne olursa olsun vicdan sahibi her insanın görevi amasız ve fakatsız Filistin’in halkının yanında olmaktır.

Zaten dünya üzerindeki vicdan sahibi bütün insanlar da Filistin halkını destekliyor.

İşte Amerikan üniversitelerinde son haftalarda ortaya çıkan büyük protesto hareketlerinin temelinde bu vicdani duruş yatıyor.

Batılı hükûmetler ise bizatihi bu soykırım suçunun ortağı oldukları için bu haklı isyan ve vicdani duruşu baskılamak ve susturmak için her türlü yöntemi ve sansürü devreye sokmuş durumdalar.

İşte Filistinliler Gazze’de ödedikleri büyük bedelle bu çarpık düzenin bütün çifte standartlarını apaçık dünyanın gözleri önüne serdiler.

Gazze bugün bir turnusol kâğıdı gibi insanlığın önünde durmaktadır.

Hakkın, haklının ve mazlumun yanında duranlar tarihe böyle geçecekler; zalimin ve zulmün çanak yalayıcılığını yapıp susanlar ise hep böyle hatırlanacak.