DEMET  İLCE / MIUHABİR

“Gordian düğümü” terimi günümüzde çözümü olmayan karmaşık bir sorunu tanımlamak için kullanılıyor. Peki bu ifade nereden geldi?

Gordion düğümünün hikayesi ilk olarak Yunan tarihinde yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıktı. Efsaneye göre, Büyük İskender kılıcını kullanarak çözülmesi imkansız olduğu iddia edilen bir ipi kesti ve bu, sonunda Asya'nın çoğunu ele geçireceğinin habercisi oldu.

Hikayenin bazı versiyonları düğümün bizzat efsanevi Kral Midas tarafından bağlandığını iddia ederken, diğerleri çözülemeyen bulmacayı Midas'ın babası Gordias'ın yarattığını söylüyor. Ne olursa olsun, efsane Büyük İskender'in tarihinin önemli bir parçası olarak bin yıl boyunca varlığını sürdürdü.

Cengiz Han'ın mezarı nerede? Cengiz Han'ın mezarı nerede?

Peki, Gordion düğümü gerçek miydi? Peki, bunun Makedon liderin iktidara gelmesiyle gerçekten bir ilgisi var mıydı?

Gordion Düğümü Neydi?

Gordion düğümünün kökenine dair çeşitli versiyonlar vardır, ancak hepsi aynı adamla başlar: Kral Midas'ın babası Gordias (veya Gordios). Hikayeye göre Gordias, günümüz Türkiye'sinde bulunan Frigya'da yaşayan fakir bir köylüydü.

Bir sabah tarlasını sürüyordu ki, arabasının boyunduruğunda bir kartalın oturduğunu fark etti. Bütün gün orada kaldı, bu yüzden Gordias, kuşun varlığının bir işaret olup olmadığını belirlemek için Telmessosluları ziyaret etmeye karar verdi.

İlk önce kendisine Zeus'a kurban sunmasını emreden Telmessoslu bir kadınla konuştu. Gordias da öyle yaptı ve sonra kahinle evlendi. Hesapların farklılaşmaya başladığı yer burasıdır. Bazıları, Gordias'ın arabasında yeni geliniyle birlikte bir şehre girdiğinde, orada yaşayan insanların onu kral ilan ettiğini söylüyor; zira yakın zamanda bir kahin onlara yeni liderlerinin bir öküz arabasında ortaya çıkacağını söylemişti. Bu şehir Gordion olarak tanındı.

Efsanenin diğer versiyonları, Gordias ve karısının Midas adında bir oğulları olduğunu ve bir gün babasının arabasını sürerken kral ilan edilen kişinin Midas olduğunu belirtir.

Zeus'a kral olarak yeni rolünden dolayı teşekkür etmek amacıyla Midas - ya da hikayenin versiyonuna göre Gordias - arabayı Zeus Tapınağı'na adadı ve boyunduruğunu karmaşık bir düğümle vücuduna bağladı. Düğümü çözmeyi başaran kişinin tüm Asya'ya hakim olacağı söyleniyordu.

Sayısız insan Gordion Düğümünü çözmeye çalıştı ama kimse başaramadı. Daha sonra Büyük İskender geldi.

Büyük İskender Gordion Düğümünü Kesiyor

Gordion düğümünün köken hikayesi belirsiz olsa da Büyük İskender'in onunla karşılaşması birçok Yunan tarihinde belgelenmiştir.

MÖ 333'te Büyük İskender, Makedon imparatorluğunu genişletme seferinin üçüncü yılındaydı. Bir gün ordusu Frigya'nın başkenti Gordium'a yürüdü ve Romalı tarihçi Quintus'a göre "birbirlerine sıkı sıkıya dolanmış ve iç içe geçmelerini gizleyen çok sayıda kayışla sabitlenmiş" bir arabaya bağlı bir boyunduruk fark etti.

Bu arada, antik Yunan tarihçisi Nicomedia'lı Arrian, İskender'in Anabasis'inde şöyle yazmıştı:

"İp, kızılcık kabuğundan yapılmıştı ve ne sonu ne de başlangıcı görülebiliyordu." Kızılcık ağacı yoğunluğuyla bilinir ve Yunanlılar bunu sıklıkla silah olarak kullanırdı.

Arrianus'a göre İskender, Frigyalıların düğümü çözen kişinin Asya'nın hükümdarı olacağına inandıklarını öğrendiğinde, denemek için "ateşli bir arzuya kapıldı". Ancak ipin ucunu çözüp çözemeyince İskender, "Nasıl çözüldüğü önemli değil" dedi, kılıcını çekti ve düğümü kesti.

Hikayenin başka bir versiyonu, liderin basitçe bir linç iğnesini çıkardığını, düğümü gevşettiğini ve çözmesine izin verdiğini söylüyor. Ne olursa olsun Büyük İskender, yöntemi alışılmışın dışında olsa bile bulmacayı çözen ilk kişi oldu.

Hikaye, o gece büyük bir fırtınanın çıktığını ve İskender ile adamlarının bunu tanrıların memnun olduğu anlamına geldiğini söyleyerek devam ediyor. Elbette Büyük İskender, MÖ 323'te 32 yaşında ölmeden önce Batı Asya'nın geniş bölgelerini fethetmeye devam etti. Peki bu gerçekten Gordion düğümü yüzünden miydi?

Efsanevi Düğüm Gerçekten Var mıydı?

Büyük İskender ve Gordion Düğümü ile ilgili hayatta kalan en az beş antik kayıt bulunmasına rağmen, bulmacanın gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Onu çevreleyen anlatılar, anlatıcıdan anlatıcıya farklılık göstererek hikayeye efsanevi bir nitelik kazandırır.

Gordion düğümü efsanesi, Büyük İskender'in tarihinin önemli bir parçası olarak yüzyıllar boyunca yayılmış ve zamanla bu terim modern sözlüğün bir parçası haline gelmiştir. Bu büyük ölçüde William Shakespeare sayesindedir.

Gordion düğümü ve Büyük İskender'in iktidara yükselişi efsanesi günümüzde de dili etkilemeye devam ediyor.

Shakespeare'in 1598 tarihli oyunu V. Henry'nin açılış sahnesinde Canterbury Başpiskoposu, adı geçen kralın karmaşık politikalarla başa çıkma yeteneğinden bahseder ve şöyle der:

"Onu herhangi bir politika amacına yöneltin, Gordion düğümünü çözecektir."

Dil geliştikçe karmaşık bir durumu tanımlamak için “Gordian düğümü” terimi kullanılmaya başlandı. Ve "Gordion düğümünü kesmek" ifadesi, karmaşık bir soruna beklenmedik bir çözüm bulmak anlamına gelir.

Yani, Gordion düğümünün gerçekten var olup olmadığını hiçbir zaman bilemeyecek olsak da, efsane kendi başına bir hayat kazandı ve modern dil üzerinde çok gerçek bir etki yarattı.

Muhabir: Demet İlce