Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin

Ayetel Kürsi Türkçe ve Arapça okunuşu | Kürsi’yi Yüklenen Melekler!

Ayetel Kürsi Türkçe ve Arapça okunuşu | Kürsi’yi Yüklenen Melekler!

Müslümanların giderek ayetlerin faziletlerinden uzaklaşması günümüz şartlarında oluşmaya başlamıştır. Ailelere düşen en önemli ve kesin görev vardır o da şudur:

Allah (c.c.) Peygamberler’in rehberliğinde bizlere ayetler göndermiştir. Bu ayetlerin anlamını, faziletlerini ve okunuşlarını çocuklarımıza öğretmek, onların hayatlarındaki olumsuzlukları bu ayetlerden alınacak öğütlerle onarmak gerekmektedir.

Ayetel Kürsi, Allah’ın (c.c) Kur’an-ı Kerim’de bizlere öğütlerle seslendiği ayetlerin başında gelir. Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, namazdan önce okuyana huzur verirken, şeytanın şerrinden ve vesvesesinden de koruduğu bilinir. Allah (c.c) bu ayeti okuyan kullarını, her türlü kazadan ve beladan korur, şeytanın zulmünden uzak tutar.

Öyle ki, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurmuştur: “Bir Ayet-el Kürsi okumak, bin ayet okumaya bedeldir.

Ayet-El Kursi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayet-El Kürsi Türkçe Anlamı nedir | Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

“Allah, Kendisinden başka ilah olmayan, mutlak diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağıdır; ne gaflet basar O’nu, ne de uyku. Göklerde ve yerde olan her bir şey O’nundur: O’nun izni olmaksızın katında şefaat edecek olan kimmiş bakayım? O, kullarının önünde-açıkta olan şeyleri de, ardında-gizli olan şeyleri de bilir; oysa onlar, O dilemedikçe O’nun ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudret ve otoritesi gökleri ve yeri kaplamıştır; üstelik onları görüp gözetmek O’na güç gelmez: zira yüce ve azametli olan yalnızca O’dur.” (Bakara 2:255)

Ayetel Kürsi Dinle | Mısırlı Hâfız ve Kur’an kâri’si Abdulbasit Abdussamed videosu:

Ayetel Kürsi Neden İndi? Ayetin iniş Sebebi Nedir?

Müşrikler, tevhid inancını bir kenara bırakarak putlara tapıyor ve onların kendilerine şefaatçi olacaklarına inanıyor, Allah Teâlâ’ya inandıklarını söylemekle birlikte, O’nun ulûhiyetine ait sıfatlarını inkâr ediyorlardı. Mekke devrinde tevhid inancını ispat eden pek çok âyet-i kerîme nâzil olmuşsa da Âyetü’l-Kürsî, Medine döneminin ilk yıllarında, Allah Teâlâ’ya inanç konusundaki doğru itikadı âdeta bir deklarasyon şeklinde beyan etmek ve Mekke’de inmiş olan tevhid âyetlerinin ortak mânâsını özetlemek üzere indirildi. (el-Mürşidî, vr:27/A)

Ayetel Kürsi’nin Faziletleri Nelerdir?

Nouman Ali Khan’ın bir üniversitede öğrencilere verdiği konferansta ayete dair verdiği inanılmaz bilgilerin videosunu izleyerek, ayetin önem ve faziletlerini kendisinden dinleyebilirsiniz:

Ayetel Kürsi indiğinde neler yaşandı?

Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimiz’e 23 yılda parça parça indirilmiş, her inen âyet-i kerîme Peygamber Efendimiz tarafından vahiy kâtiplerine yazdırılmıştır. Tefsir kitaplarımızda kaydedildiğine göre bu âyet-i kerîme indiğinde Peygamber Efendimiz, vahiy kâtiplerinin başında gelen Zeyd bin Sâbit’i çağırarak bu âyet-i kerimeyi yazdırmıştır.

Hazreti Ali’nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye’den aktarıldığına göre bu âyet-i kerîme indiğinde yeryüzünde birtakım olağanüstü hâller yaşanmış, dünyada bulunan putlar yere düşmüş, krallar da dengelerini kaybederek taçlarını düşürmüşlerdir.

Ayetel Kürsi’nin Gizemi ve Hikmeti

Hazreti Ali’den (r.a.) rivayet olunmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurmuştur ki:

Allah (c.c.) Ayetel Kürsi’yi inciden yaratmıştır. Büyüklüğünü Cenab-ı Ecelli Alâ’dan başka kimse idrak edemez.

Başka bir hadisi- şerifte ise:

Yedi kat sema ve yedi kat yerler Kürsi’nin yanında, sahra ortasında bir halka mesabesindedir.

İbni Mâce’nin rivayetine göre:

“Güneşin nuru, Kürsi’nin nurunun yetmiş cüz’ünden bir cüzdür. Kürsi’nin nuru ise Arş’ın nurunun yetmiş cüz’ünden bir cüzdür. Hamele-i Arş (Arş’ı yüklenen melekler) ile Hamele-i Kürsi (Kürsi’yi yüklenen melekler) arasında yüz kırk tane hicab vardır. Bunların yetmişi nurdan, yetmişi karanlıktandır. Her hicabın arası beş yüz senelik mesafedir. Eğer Arş-ı A’zam’la Kürsi’nin arasındaki hicaplar olmasaydı, Kürsi’deki melekler Arş’ın nurundan yanarlardı.” Buyurmuşlardır.

Yedi kat sema ve yedi kat yerler, Arş’ın yanında kaybolur. Lâ teşbih Arş-ı A’zam, Cenab-ı Ecelli Alâ’nın sarayı gibidir. Emri oradan verir. Emr-i İlâhi Kürsi’nin üzerine indiği an, mermer üzerine düşen ağır altın zincirinin ses çıkardığı gibi ses çıkarır. Kürsi’deki melekler, Cenab-ı Ecelli Ala’Nın bu emrinin azametinden, ve bu sesin çıkardığı sesin şiddetinden bayılırlar. Ayıldıklarında Arş’taki meleklere sorarlar: “Rabbimiz ne emir buyurdu?” Onlar da cevaben:
“Hakkı ve doğruyu emir buyurdu” derler.

Cenab-ı Ecelli Ala’nın emr-i ilahisi oradan Sidre-i Müntehâ’ya, buradan yedinci kat semaya gelir. Böylelikle Cenab-ı Ecelli Ala’nın emr-i ilahisi bütün semalardan geçerek dünyaya iner.