Giriş Yap
Veya Kayıt Ol
Kayıt Ol

On Birinci Kalkınma Planı kadın, çocuk ve aileyi koruma altına aldı

On Birinci Kalkınma Planı kadın, çocuk ve aileyi koruma altına aldı

Özellikle “onarıcı adalet” yaklaşımıyla çocuk adalet sistemi yeniden yapılandırılacak.

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunuldu. Plan kapsamında, erken dönem çocuk bakım, eğitim ve gelişimine yönelik hizmetlerin sunumu ile erişilebilirliğinin artırılması ve niteliğinin yükseltilmesi sağlanacak.

Çocuk işçiliğiyle mücadele

Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocukların eğitim hayatlarındaki yoksunlukları dikkate alınarak servis, eğitim materyali, beslenme gibi bireysel ihtiyaçlarını gidermeyi sağlayacak farklı ve esnek uygulamalar gerçekleştirilecek. Mevcut destekler de dikkate alınarak farklı alanlarda başarılı ve yetenekli olan ancak maddi imkânsızlıkları nedeniyle bu alanlarda ilerleyemeyen çocuklara yönelik destekler hayata geçirilecek.

Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetlere erişimi artırmaya, fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak. Başta sokakta, ağır ve tehlikeli işlerde, aile işleri dışında ücret karşılığı, gezici ve geçici tarım işlerinde çalışanlar göz önünde bulundurularak çocuk işçiliği ile mücadele edilecek. Çocuk işçiliğiyle mücadele alanında toplumsal bilinç geliştirilecek.

Aile bağları güçlendirilecek

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde, medyanın aile üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacak, medya araçları aile içi bağları güçlendirecek şekilde kullanılacak.

Aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların etkilerinin azaltılması amacıyla farkındalık eğitimleri, araştırmalar, projeler yapılacak. Yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik modüler aile eğitim programları uygulanacak.

Kadın üniversiteleri kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk olarak Japonya’da dile getirdiği kadın üniversitelerinin kurulması da planda yer aldı. Buna göre, Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacak. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak.

Günün Manşetleri Günün Son Dakika Haberleri