Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar R. Sungurlu, Merkezi Karşı Taraf Hizmeti’nin,hukuki ve finansal sonuçları itibarıylahem piyasa katılımcıları tarafından tercih edilen hem de denetim otoriteleri tarafından zorunlu olarak tatbik edilmesitalep edilebilen bir finansal piyasa altyapı hizmeti olduğunu belirtti.

Sungurlu, Dünyada organize piyasalardaki tarihiyüz yıldan fazlaolan bu hizmetin, küresel çapta yaşanan krizde merkezi karşı taraf/merkezi takas kuruluşlarının gösterdikleri başarının ardından, tezgah-üstü (OTC) türev piyasalarından kaynaklanabilecek riskleri yönetmek için de çözüm olarak görüldüğünü sözlerine ekleyerek, Merkezi Karşı Taraf Hizmeti’nin önemine dikkat çekti.

Nitelikli MKT Takasbank

2012 yılında yürürlüğe giren 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile sağlanan hukuki zemin kullanılarak2013 yılından itibaren ilk olarak Takasbank’ın işlettiği Ödünç Pay Piyasası’nda MKT hizmeti verildiğini belirten Sungurlu,  Takasbank’ın Ödünç Pay Piyasası’ndan başlayarak, BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BİAŞ Para Piyasası’nda, BİAŞ Pay Piyasası’nda, BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nda, SWAP Piyasası’nda ve son olarak ise, Tezgah Üstü Türev Araçlar Piyasası olmak üzere toplam 7 piyasada MKT hizmeti sunduğunu sözlerine ekledi.

Takasbank’ın 2016 yılındaise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından CPMI-IOSCO Finansal Piyasa Altyapılarına İlişkin Temel Prensiplere uyum sağlayan Nitelikli MKT kuruluşu olarak ilan edildiğinibelirten Sungurlu, “Akabinde de aynı yılın Ağustos ayında AB düzenleyici otoritesi olan ESMA’ya üçüncü ülke MKT kuruluşu olarak başvuru sağladık.” diyerek sözlerine devam etti.

Piyasalara ve Yatırımcıya Birçok Avantaj Sağlıyor

Sungurlu, “Karşı taraf riskinin merkezi olarak yönetilmesi ve azaltılması, MKT Kuruluşunun Üyelere karşı ilgili işlemlerin hukuki muhatabı olması, likidite riskinin ve operasyonel riskin azaltılması, bilgi asimetrisinin yönetilmesi, finansal güvenilirliğin ve verimliliğin arttırılması, gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, aracılık ve işlem maliyetlerinin azaltılması, sistemik riskin azaltılması gibi birçok avantaj Ülkemizin ilk ve tek merkezi karşı taraf kuruluşu olan Takasbank tarafından piyasalara ve yatırımcılara sunulmaktadır.” dedi.

Sungurlu son olarak, “Ülkemizin finansal ekosisteminin önemli bileşenlerinden biri olarak, sermaye ve para piyasalarında güven ve istikrar düzleminin oluşturulmasındamihenk taşlarından biri olan Merkezi Karşı Taraf Hizmetimiz, küresel rekabet gücümüz vesektörel birikimimiz sayesinde Türk sermaye piyasalarında global değer yaratmayadevam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.