T.C.
HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2023/363 Esas
İLAN

Davalı - Kamil Tutar Davacı, TEDAŞ ile Davalı Kamil Tutar arasında mahkememizde görülmekte olan (Kamulaştırma) davası nedeniyle;Davalı Kamil Tutar yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Bilirkişi Raporlarının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02037488