HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/168 Esas
Davacı REGINE NATHALIE ANTOINETTE SIMON aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Abdullah ve Hadice oğlu 10/04/1948 Hopa doğumlu DAHİLİ DAVALI SEFA ATASOY ile Ahmet ve SebileKızı 30/03/1952Hopa doğumlu DAHİLİ DAVALI CANAN TOPALOĞLU'nun uyap sisteminde kayıtlı mernis adresine ulaşılamadığı,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31maddeleri gereğince davalı kişinin, İlan edilenHopa Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/168 Esas sayılı dosyası ile Mirasçılık Belgesinin İptali davasına yönelik dava dilekçesi, ön inceleme duruşma zaptı ve Tensip zaptının işbu ilanen tebligatın son ilan tarihindenitibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02041267