Bu olay, Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve II. Meşrutiyet'in ilanına giden yolda önemli bir rol oynamıştır.

‘Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları' sergisine yoğun ilgi ‘Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları' sergisine yoğun ilgi

Olay Özeti:

  • Sultan Abdülaziz'in Tahttan İndirilmesi: 30 Mayıs 1876'da, Midhat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa önderliğindeki bir grup paşa tarafından gerçekleştirilen bir darbe ile Sultan Abdülaziz tahttan indirildi ve yerine V. Murad tahta geçirildi.
  • Çerkes Hasan'ın İntikam Girişimi: Sultan Abdülaziz'in kayınbiraderi olan Kolağası Çerkes Hasan Bey, darbeyi ve Abdülaziz'in tahttan indirilmesini hainlik olarak gördü. Bu nedenle, 15 Haziran 1876'da Bab-ı Serasker'e (Genelkurmay Başkanlığı) gitti ve Hüseyin Avni Paşa, Savunma Bakanı Raşit Paşa ve diğer bazı paşaları öldürdü.
  • Çerkes Hasan'ın Ölümü: Çerkes Hasan Bey, bu olaydan sonra yakalandı ve 24 Haziran 1876'da Bab-ı Serasker binası önünde asılarak idam edildi.

Çerkes Hasan Vakası'nın Sonuçları:

  • V. Murad'ın Tahttan İndirilmesi: Çerkes Hasan Vakası, Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük bir siyasi kriz yarattı. Bu krizden dolayı, V. Murad sadece 93 gün sonra tahttan indirildi ve yerine II. Abdülhamid tahta geçirildi.
  • II. Meşrutiyet'e Giden Yol: Çerkes Hasan Vakası, Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasal bir monarşi kurma mücadelesini hızlandırdı. Bu olaydan sonra, II. Abdülhamid döneminde de anayasal reformlar için çalışmalar yapıldı ve nihayet 1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edildi.
Editör: Enes Kılıç