İLAN T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/423 Esas

DAVALILAR : 1- DOĞAN YILMAZ ÇAKIR (T.C.: 46765140452, Hasan ve Gevrey oğlu, Hassa doğumlu)
2- ERDAL DEDE (T.C.: 42325222316, Hasan ve Elif oğlu, Gölbaşı doğumlu)
3- HASAN ÇAKIR (T.C.: 46768140398, Hasan ve Gevrey oğlu, Hassa doğumlu)
4- NAZLI ÇİÇEK (T.C.:50533517896, Hasan ve Gevri oğlu, Hassa doğumlu)
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep ili İslahiye ilçesi Kazıklı Mahallesinde kain 301 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup kamulaştırma bedelinin tespiti ile DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesine yönelik dava açılmış olup;
Davalılar Doğan YILMAZ, Erdal DEDE, Hasan ÇAKIR ve Nazlı ÇİÇEK adına yapılan tüm araştırmalara göre adresi tespit edilemediğinden ve araştırmalardan bir netice alınamadığından yeni yargılama için belirlenen dava dilekçesi ve duruşma gün saati ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Davalıya HMK'nin 317/2. maddeleri gereğince dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nin 129. maddedeki unsurları içerir dilekçe ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini HMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği; iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse HMK'nin 319. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağının,HMK'nin 318. maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması gerektiği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
Duruşma Günü: 13/06/2024 günü saat 14:50'de İslahiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, duruşmaya gelmeden önce sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığın yapılması gerektiği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 14/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02036011