İLAN T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1354 Esas
Davacı vekili tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
İzmir İli, Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Cilt No:1, Hane No:7'de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Rukiye kızı, 01/07/1901 doğumlu olup, ölüm tarihi 05/05/1988 olan, 19040324946 TC Kimlik numaralı Saadet KESER'in mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden,
TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.31/010/2024

#ilangovtr Basın No ILN01994406