Son Dakika

Düşük gelirli vatandaşın istihdamına destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sigorta prim teşviki kapsamında işverenlerin de desteğiyle yoksulluk yardımı alan çalışabilir durumdaki bireylerin istihdam edilmesi hedefleniyor. Söz konusu uygulamanın, 1 Ocak tarihi itibarıyla resmen başlaması bekleniyor.

Düşük gelirli vatandaşın istihdamına destek

Bakanlık tarafından hazırlanan "Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik", 22 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte uygulamanın 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayacağı düzenlendiği hatırlatıldı.

Bakanlık 1 yıl sigorta primini karşılayacak

Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların iş hayatına kazandırılarak istihdam edilmelerini amaçlayan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca düzenli sosyal yardım sağlanan, gelir testi sonucu gelirinin aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu belirlenen, İŞKUR'a kayıtlı 18-55 yaş arasındaki işsizlerin özel işverenlerce istihdam edilmesi halinde, bu vatandaşların işveren sigorta primi 1 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanacak.

Bakanlıkça yapılan incelemelere göre, yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan, çalışabilir durumda 157 bin yoksul bulunuyor. İşverenler için başlatılacak sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu kişiler oluşturacak.

Teşvik miktarı belli oldu

Bakanlık, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki prim ve devlet katkısı oranları dikkate alınarak belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin, işveren hisselerine ait tutarını karşılayacak. Bu kapsamda teşvik miktarının bir kişi için aylık 364 lira düzeyinde olması planlanıyor.

İş beğenmeyenin sosyal yardımı kesilecek 

Yönetmeliğe göre, mesleki eğitimlerini, aktif iş gücü programlarını ya da İŞKUR tarafından teklif edilen işi haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez kabul etmeyenlerin nakdi düzenli sosyal yardımları, durumun İŞKUR sistemi üzerinden bütünleşik sisteme bildirilmesini takip eden aybaşından itibaren bir yıl süreyle kesilecek.

"Detaylı sosyal inceleme çok önemlidir"

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Genel Başkanı Rahmiye Bozkurt, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "SHUDER olarak sosyal yardımlarla istihdam ilişkisinin kurulmasını yerinde bir uygulama olarak görüyoruz." dedi.

Yönetmelikle 3 iş önerisini kabul etmeyen kişinin bir yıl süreyle sosyal yardımının kesileceğine işaret eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu uygulamanın ön koşulu, bireyin şartlarına en uygun işin kendisine önerilmesi olmalıdır. Bu noktada sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılacak detaylı sosyal inceleme çok önemlidir. Aksi durumda yanlış ve eksik tespit ve yönlendirmeler sonucu önerilen işleri reddeden veya reddetmek zorunda kalan birey ve ailesi, sosyal yardım alamadığı için yoksulluğu katlanarak devam edecektir."

Yorumlar