DEMET İLCE / MUHABİR

Aslında, muhtemelen kamuya amaçlanmayan birkaç özel spekülasyonda Newton, Protestan İncil anlayışına ve onu takip eden olaylara dayanarak dünyanın sonunu tahmin etmeye çalıştı. Gerçek matematik hesaplamalarının yanına bir mektup kağıdı üzerine yazılan bir denemede Newton, görünüşe göre 2060 yılına atıfta bulundu:

“Önerme 1. 2300 kehanet günü, Teke'nin küçük boynuzunun yükselişinden önce başlamamıştı.

2. O gün, Kudüs'ün ve Tapınağın Romalılar tarafından yıkılmasından sonra başlamadı. M.S. 70.

3. Zaman ve yarım zaman, 800 yılından önce başlamamıştı.

4. Gregory'nin hükümdarlığından sonra başlamadı.

5. 1290 gün 842 yılından önce başlamamıştı.

6. Papa Greg'in hükümdarlığından sonra başlamadılar.

Kurbağalar çığlık atıyor ama biz onları duyamıyoruz Kurbağalar çığlık atıyor ama biz onları duyamıyoruz

7. 1290 ile 1335 gün arasındaki fark, yedi haftanın bir parçasıdır.

Bu nedenle 2300 yıl, 2132 yılından önce veya 2370'den sonra bitmez.  Zaman zamanları ve yarı zaman, 2060'tan önce veya sonra bitmez [2344] 1290 gün, 2090'dan önce veya sonra [2374] bitmez.”

Newton, İncil'de kıyametin sonunda "Yecüc ve Mecüc" arasında bir Armagedon savaşının gerçekleşeceği kıyamet vizyonlarına inanıyordu. Newton muhtemelen "Teke'nin küçük boynuzunun yükselişinden" söz ettiği ve notlarını ortalıkta bıraktığı için yalnızca kendisini suçlayabilir, ancak onun 2060'ta dünyanın sonunun geleceğini tahmin etmediğini de belirtmek gerekir.

Şu anda Halifax'taki King's College Üniversitesi'nde bilim ve teknoloji tarihi profesörü olan Stephen D. Snobelen 2003'te şöyle yazmıştı:

"Newton, İsa'nın bu tarihte geri döneceğine ve küresel bir barış Krallığı kuracağına inanıyordu. 'Babil' (yozlaşmış Teslis Kilisesi) de düşecek ve gerçek İncil açıkça duyurulacaktı."

Newton, böyle bir tahminde bulunmuş olmasına rağmen, kıyamet gelmediğinde dini kehanetlere verdiği zarardan dolayı dünyanın sonunu tahmin etme uygulamasını beğenmemişti.

"O halde zaman süreleri ve yarım süre 42 ay veya 1260 gün veya üç buçuk yıl olur; ilk yılın takviminde yapıldığı gibi on iki aydan bir yıla ve 30 günden bir aya kadar hesaplanır. Kısa ömürlü Canavarlar, krallıkların yaşadığı yıllar olarak kabul edilirse, 1260 günlük süre, eğer üç kralın MS 800'deki tamamen fethinden itibaren tarihlenirse, MS 2060'ta sona erecektir. Daha sonra bitebilir, ancak daha erken bitmesi için bir neden göremiyorum. " diye yazmıştı.

Muhtemelen görülmesini istemediği bir tahminde şunları da yazdı:

"Bunu, sonun zamanının ne zaman olacağını ileri sürmek için değil, sık sık sonun zamanını tahmin eden hayal ürünü adamların aceleci varsayımlarına bir son vermek ve bunu yaparak kutsal kehanetleri sık sık gözden düşürmek için söylüyorum. Mesih geceleyin bir hırsız gibi gelir ve Tanrı'nın kendi göğsüne koyduğu zamanları ve mevsimleri bilmek bizim görevimiz değildir."

Ne yazık ki Newton için, tahminlerinin yakında başarısız olmasına yetecek kadar zaman geçti ve bu da onu bir bütün olarak kehanetleri itibarsızlaştıran "hayal ürünü adamlar" kategorisine yerleştirdi.

Muhabir: Demet İlce