İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ

VERGİ NO ADI SOYADI/ÜNVANI ADRESİ VERGİ DÖNEMİ VERGİ TÜRÜ VERGİ TOPLAMI CEZA TÜRÜ CEZA TOPLAMI
3101040482 Dorular Lojistik İnş.Met.Kimya Elek.San.VeTic.Ltd.Şti Osmanağa Mh. Celık Is M. 66 19 Kadıköy İst 201801201812 0010 42.635,09 VCZC 127.905,27
3101040482 Dorular Lojistik İnş.Met.Kimya Elek.San.VeTic.Ltd.Şti Osmanağa Mh. Celık Is M. 66 19 Kadıköy İst 201810201812 0033 42.635,09 VCZC 127.905,27
3101040482 Dorular Lojistik İnş.Met.Kimya Elek.San.VeTic.Ltd.Şti Osmanağa Mh. Celık Is M. 66 19 Kadıköy İst 201812201812 0015 24.900,11 VCZC 74.700,33
5790991318 Korkutlar İnşaat Oto.Plas. Med. Rek. San.VeTic.Ltd.Şti Hasanpaşa Mh. Ali Ruhi Sk.1-3 Kadıköy İst 201810201812 0033 12.751,26 VCZC 38.253,78
5790991318 Korkutlar İnşaat Oto.Plas. Med. Rek. San.VeTic.Ltd.Şti Hasanpaşa Mh. Ali Ruhi Sk.1-3 Kadıköy İst 201801201812 0010 12.751,26 VCZC 38.253,78
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01932938