İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Sıra No Adı – Soyadı (Unvanı) Vergi K.No Adres Vergi Dönemi Verginin Nevi Cezanın Nevi Verginin Tutarı Cezanın Tutarı
1 MURAT YÜCEL 9910137129 EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI 25 30 BEYOĞLU İSTANBUL 201801201803 GEL.GEÇ.V. V.ZİYAI CEZ. 20.155,32 60.465,96
2 MURAT YÜCEL 9910137129 EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI 25 30 BEYOĞLU İSTANBUL 201801201812 Y.GELİR V. V.ZİYAI CEZ. 20.155,32 60.465,96
3 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201807201809 V.ZİYAI CEZ. 71.652,90
4 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201804201806 V.ZİYAI CEZ. 50.091,75
5 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201810201812 V.ZİYAI CEZ. 45.484,81
6 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201801201803 V.ZİYAI CEZ. 38.377,82
7 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201807201807 V.ZİYAI CEZ. 29.639,61
8 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201810201810 V.ZİYAI CEZ. 28.446,42
9 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201808201808 V.ZİYAI CEZ. 18.909,22
10 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201805201805 V.ZİYAI CEZ. 18.763,99
11 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201806201806 V.ZİYAI CEZ. 16.604,61
12 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201809201809 V.ZİYAI CEZ. 16.590,17
13 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201802201802 V.ZİYAI CEZ. 15.863,15
14 EDİP YANBASTI 9360137264 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201803201803 V.ZİYAI CEZ. 14.212,45
15 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201801201812 V.ZİYAI CEZ. 228.452,54
16 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201807201809 V.ZİYAI CEZ. 71.652,90
17 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201804201806 V.ZİYAI CEZ. 50.091,75
18 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201810201812 V.ZİYAI CEZ. 45.484,81
19 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201801201803 V.ZİYAI CEZ. 38.377,82
20 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201807201807 V.ZİYAI CEZ. 29.639,61
21 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201810201810 V.ZİYAI CEZ. 28.446,42
22 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201808201808 V.ZİYAI CEZ. 18.909,22
23 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201805201805 V.ZİYAI CEZ. 18.763,99
24 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201806201806 V.ZİYAI CEZ. 16.604,61
25 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201809201809 V.ZİYAI CEZ. 16.590,17
26 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201802201802 V.ZİYAI CEZ. 15.863,15
27 ABDULLAH NAFİZ YANBASTI 9360070698 BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL 201803201803 V.ZİYAI CEZ. 14.212,45
28 MEHMET UÇAR 8840150424 TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. TURHOL HAN 189 3 BEYOĞLU İSTANBUL 201801201812 V.ZİYAI CEZ. 30.084,88
29 MEHMET UÇAR 8840150424 TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. TURHOL HAN 189 3 BEYOĞLU İSTANBUL 201807201809 V.ZİYAI CEZ. 11.068,81
"Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr Basın No ILN01932743