İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Sır No Adı – Soyadı (Unvanı) Vergi K.No Adres Vergi Dönemi Verginin Nevi Cezanın Nevi Verginin Tutarı Cezanın Tutarı
1 ÜMİT EKER 3270417533 EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. YENI BURSA IŞ HANI NO:23/34 BEYOĞLU/İSTANBUL 2018/1-12 YGV V.ZİYAI CEZ. 53.358,84
"Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr Basın No ILN02040762