İLAN
İZMİR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/72
KARAR NO : 2023/781
Davalı:AHMAD MHEIMED (T.C.996.....976)
Davalının bilinen son adresi:1. Kadriye Mah., 697 Sok. NO.72/1, KONAK / İZMİR
Davacı Nehıd Salih tarafından davalı Ahmad Mheımed aleyhine mahkememizde açılan velayet davasında yapılan yargılama sonunda 26/12/2023 tarihinde davanın kabulüne, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu tarafların müşterek çocukları 992.....660 Yabancı kimlik numaralı 24/11/2009 doğumlu Hasan Mheımed, 993......004 yabancı kimlik numaralı 15/01/2006 doğumlu Derin Mheımed, 990.....174 yabancı kimlik numaralı 10/11/2014 doğumlu Eyhem Mheımed, 990.....802 yabancı kimlik numaralı 29/11/2013 doğumlu Eryen Mheımed, 997.....496 yabancı kimlik numaralı 18/11/2007 doğumlu Ammar Mheımed üzerindeki davalı baba 996.....976 yabancı kimlik numaralı Ahmad Mheımed'in velayet hakkının kaldırılmasına, müşterek çocukların velayetinin davacı anne 16/06/1984 doğumlu 992.....214 yabancı kimlik numaralı NEHID SALİH üzerinde bırakılmasına, bakiye kalan 89,95‬TL harcın davalıdan tahsiline, toplam 8.305,4‬0TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,5.559‬,00TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına ve 17.900,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, dair verilen karar taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, işbu karar tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan davalı AHMAD MHEIMED'e ilanen tebliğ olunur.
İş bu tebliğin, ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine tebliğ olunur. 07/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01991329