T.C.
KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/231 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye ili Sumbas ilçesi Yusufizzettin Köyü
ADA NO : 149
PARSEL NO : 12
YÜZÖLÇÜMÜ : 24.823,68 m²
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Osmaniye İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kadirli Organize Sanayi Bölgesi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/223 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02020922