KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/117 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kırkarmut Mahallesi 102 ada 97, 102 ada 269ve 102 ada 272parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Akif Aksoy, Gülümser Aksoy, Hasan Aksoy, Latif Aksoy, Nezaket Aksoy, Raziye Aksoy, Şahin Aksoy, Şakir Aksoy, Şengül Aksoy Gezgin'e karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'neyöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01989355