T.C.
KARABÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/1088

Davacı , GÜZİYDE DENİZ ile Davalılar, CEM ÇALIK, diğer davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle; Karabük ili Merkez ilçesi Aşağıkızılcaören Köyü, 136 ADA 11 parsel bulunan tarla niteliğindeki taşınmazın ortaklığının satış suretiyle giderilmesi istenmiştir.
Mahkememizce davalı CEM ÇALIK - TC ........626 Karabük Merkez adresi tespit edilememiş ve tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesinin ve dosyasındaki tensip zaptının, dava dilekçesinin HMK' nın 122. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü 16/04/2023günü saat: 09:05' da Karabük Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonundadır. Dava dilekçesi ile tenzip zaptının HMK' nun 122. Maddesi davalıya tebliğine, HMK' nın 122,128, ve 317 md. Gereği dava dilekçesi ile dosyasındaki tensip zaptının, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2haftalık süre içinde davaya cevap vermediğiniz ve bu süre içinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01961539