T.C.
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/163 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Duruçay Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 104
PARSEL NO : 32
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 183,79m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ÖZKAN ÖZDEMİR T.C 51535270154
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/163 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02035658