Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlara ilişkin düzenleme yapıldı.

KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlara ilişkin düzenleme: Tebliğle, KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlara ilişkin bazı tereddütler giderildi. Özellikle, kanunla kurulmayan kamu iktisadi teşebbüslerinin de KDV tevkifatı yapabilmesine imkan sağlandı.

Bakan Bolat: "Şubat ayında dış ticarette rekor kırıldı" Bakan Bolat: "Şubat ayında dış ticarette rekor kırıldı"

Kısmi tevkifat uygulamasında 2 bin liralık sınır: Kısmi tevkifat uygulamasında her bir işlem için uygulanan 2 bin liralık sınır, Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl güncellenen fatura düzenleme sınırı olarak belirlendi.

Mahkeme kararı çerçevesinde KDV iade alacağından mahsup talepleri: Mahkeme kararı çerçevesinde mükelleflerin vergi borçlarına KDV iade alacağından mahsup taleplerinde, vergi borçları için gecikme zammının hesaplama yöntemine ilişkin açıklamalar da tebliğde yer aldı.

KDV Kanunu'nda yer alan istisnaların süresinin uzatılması: Tebliğde ayrıca, KDV Kanunu'nun geçici 20, geçici 29, geçici 32 ve geçici 33'üncü maddelerinde yer alan istisnaların süresinin uzatılmasına yönelik yapılan kanuni düzenlemelere ilişkin de düzeltmelere yer verildi.

 

Kaynak: Resmi Gazete