T.C.
KONYA5. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.70552160-2023/265-Ceza Dava Dosyası
Sayın MUHAMMET EMRE GÖÇER

( Cevdet ve Ayşe oğlu, 04/08/1997 doğumlu, Konya ili, Meram İlçesi, Aşkan nüf. kayıtlı) Müşteki FATİH ERCAN tarafından hakkınızda 2023/265 esas sayılı dosyadan Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan şikayetinde bulunulmuştur. Mahkememizde Karşılıksız Çek Keşide Etme suçu yönünden dava devam etmekte olup, 04/09/2024 günü saat 09:45'te duruşmanız olduğu ilanen tebliğ olunur. "Belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde İİK'nun 349/5 Ve CMK'nun 195. Maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği ihtar olunur."

#ilangovtr Basın No ILN02050078