İLAN
KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2019/1471 Esas 2023/19 Karar sayılı dosyasında yapılan yargılama sonunda verilen 03/01/2023 kararının davalı Fatma Akkulak'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup; HÜKÜM :
1-Davanın REDDİNE,
Dair, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldığına dair tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01986735