Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kredi kartı kullanmayan ya da kullanmasına engel durumları bulunan maaş promosyonu hak sahiplerine para puanların banka hesabına ödenmesini tavsiye etti.

KDK'nin tavsiye kararı, Zonguldak'ta sağlık kuruluşunda çalışan ve kredi kartını kullanımına engel durumu bulunan bir kişinin, maaş promosyonunun parçası olan para puanının kendisine ödenmemesi üzerine yaptığı başvuru üzerine verildi.

KDK'nin kararına göre, başvuru sahibine, kredi kartını kullanımına engel durumu gerekçe gösterilerek maaş promosyonunun parçası olan para puanı ödenmedi. Para puanının ödenmesi adına yaptığı girişimler sonuçsuz kalan başvuru sahibi, KDK'ye başvurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TRT World Forum 2023'te konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TRT World Forum 2023'te konuştu

KDK, başvuruyu inceleyerek para puan tutarlarının kişilerin banka kartlarına yüklenme olanağı bulunmasına rağmen banka tarafından hukuki bir gerekçe olmadan ilgililere ödemenin yapılmadığını tespit etti. KDK, hak sahiplerine para puan ödemelerinin banka kartı üzerinden yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

Kararda, para puanların, promosyon bedelinin bir parçası olduğu işaret edildi. Kararda, "Para puanların, promosyon bedelinin bir parçası olduğu ve bunun Anayasa'da güvence altına alınan 'mülkiyet hakkı' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda şunlar kaydedildi:

  • "Başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat hükümleri ile tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde başvurana promosyon tutarının bir parçası olan, 2023 yılı ocak ayında yüklenmesi gereken ve halihazırda kredi kartına sahip olan başvuranın kredi kartına para puan tutarının yüklenmemesi işleminin hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

KDK'nin bu kararı, kredi kartı kullanmayan veya kullanmasında engel durumu bulunan maaş promosyonu hak sahipleri için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Bu karar doğrultusunda, kredi kartı kullanmayan veya kullanmasında engel durumu bulunan maaş promosyonu hak sahiplerine, para puanlarının banka hesaplarına ödenmesi gerekecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı