Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

Canlardan bir can Kudüs ve Mescid-i Aksa

Nice canlarımız var bizim!

Mekke, Medine…

Canlardan bir canımız daha var;

KUDÜS!

O da bir can!

İlk kıblemiz…

Hayat yönümüz…

Can damarımız…

Cibril gelmişti ak kanatlarıyla…

Gökyüzünde süzüle süzüle…

Mekân, ilk mescidiydi inananların/insanlığın…

O Beytullah’tı! Mescid-i Haram!

Bir Zât vardı O’na yaslanan!

Ezâ ve cefâlarla bunalan!

Hedef, “âlemlere rahmet olan” O insandı…

Sebep; “Âlemlerin Rabbinin” O’nu davetiydi…

-Ey O’nun Sünnetini hafife alanlar!

Var mıdır böyle bir çağrınız?

Var mıdır böyle bir davetiniz?

Var mıdır “Âlemlere rahmet” şanınız?

Âh sizi gafiller!

Kimlerin oyunlarına geliyorsunuz?-

Bir dâvet ki şanı Yüce Allah’tan!

“Âlemlerin Rabbinden,”

“Âlemlere rahmet olarak gönderdiğine…”

Şimdi manevî bir ameliyat…

Sıyrılsın dünyevî zulmet ve mihnetler…

Âlemlerin Rabbi bekler…

Buna nasıl tahammül etsin yürekler?

Şimdi hazırlanmıştır Burak…

Yıllardır süren firak…

Bu nasıl bir iştiyak?

“Âlemlerin rahmetini” taşıyacak!

Mescid-i Aksa’dır ilk durak…

Bekleyenler var orada!

Buluşacaklar Namazda…

İmamdır Enbiyalar Serveri,

İnsanlığın Tek Önderi…

Cemaati Allah’ın diğer Peygamberleri…

***

İŞTE MESCİD-İ AKSA!

Yer ve gök bir arada…

Bilir misin Rabbimiz ne buyurur:

“ Kulu Muhammed´i geceleyin, Mescid-i Haram´dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O´dur.” (17 İsra Sûresi, 1)

İşte Kudüs!

İşte Mescid-i Aksa!

ŞİMDİ ZAMANIDIR Mİ’RAC’IN!

Sonra semaya urûc!

Adına denir Mi’rac!

Aman ya Rabbi!

Nasıl bir asansör?

Kapıları çakılır her bir semanın!

Acep bu haber kimin?

Her bir kapıda haber veren Cibril!

“Âlemlerin rahmetini, Âlemlerin Rabbine” rehberlik eden…

Bekleşen Peygamberler, selâmlaşma ve tebrikler…

Biter böylelikle “yedi”ler…

Kavuşur aşkla Hakk’ın sevgilisi,

Yüceler yücesi Sevdiğine…

Kalır Cibril Sidre-i Müntehâ’da…

Âh, o aşk ve muhabbet…

Kavuşmuştu Muhammed!

Sevenden Sevgiliye Tahiyyât!

Sevgiliden sevene tebşirât…

Ne büyük bir saadet…

Ve unutulmayan salih ümmet…

Melekler eyler buna şehadet…

Nasıl bir aşk ve coşku!

İşte Rabbimizin âyetlerinden bu eşsiz an:

“Onu, çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri (Cebrâil) öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki, iki yay kadar hatta daha yakın oldu.  Böylece Allah, kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu (meleği) iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, rabbinin âyetlerinden en büyüğünü görmüştü. (53 Necm Sûresi, 5-18)

İşte sevenin Sevgiliye kavuştuğu an…

Mescid-i Aksa idi çıkılan mekân!

Otur ve yeniden düşün bir an!

Evet, o, etrafı mübarek kılınan mekân!

İBADET İÇİN YOLCULUK YAPILAN ÜÇ MESCİD

Candır dedik ya. Peygamberler yatağı. Mü’minler otağı. Ziyareti caiz ve sevap olan üç mescidden biri:

Ebû Hüreyre (ra), Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu haber vermiştir: 

(İbâdet için) sadece şu üç mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Harâm, Mescid-i Nebî ve Mescid-i Aksâ.” (Buharî, Enbiyâ 8; Müslim, Mesâcid 2)

Yüreğimizde bir yaradır o…

Hem de derinlemesine. Hz. Ömerlerin, Şarkın sultanı Selahaddini Eyyubilerin ve ecdadımızın emanetidir. Yavuz Sultan Selim ki, “dünya iki padişaha dar “ diyen insan! Kudüs’te kalan, ikramlarda bulunan, haçı kaldıran ecdad! Her millete adalet dağıtan iman!

Şimdi işgal altında yine Kudüs.

Zulümler çekmekte Müslüman!

Acılar var orada…

Ey kendinden başkasına insan gözüyle bakmayan Yahudi.

Ey onun destekçileri!

Âhiret var bilir misiniz? Hesap var siz de görürsünüz!

Şimdi ey Müslüman!

Bak yeniden Kudüs’e, Gazze’ye, Filistin’e, Yemen’e, Arakan’a, Doğu Türkistan’a, Suriye’ye!

Âh ki; her yanımız yara…

Arzımız Yüce Yaratan’a…

Onunla ilgili hesap yapanlar darmadağın olsun inşallah!