Son Dakika

Kripto olan bireyler nasıl tespit edilir?

FETÖ olarak bildiğimiz yapı, makro ve mikro yönleri olan bir yapıdır. Genelde bu yapının hücre elemanlarına bireysel açıdan bakmadan sadece toplumsal çerçevede anlamaya çalıştığımızı söylemek yanlış olmayacaktır. Oysa makro yani genel çerçevede yapılan analiz bireyler hakkında bilgi içermez. İçerse de genel bilgilerden öteye geçemez.

Kripto olan bireyler emirleri bireysel olarak yerine getirmekte olup çevresinde kendisinden ve görüştüğü tek kişiden başka kimseleri tanımazlar. Bu nedenle kripto elemanları bu yapının geneli hakkında edinilen bilgi ile tanımak mümkün değildir. Her ne kadar bireysel olayların toplumsal yansımaları olsa da bu durumun bu yapı için geçerli olduğunu söylemek çok zor. 

Kripto olanlar hakkında teşhis, tespit ve analizlerin yapılabilmesi için iki husus gözden kaçırılmamalı. (1) Kripto elemanlar en büyük/geniş ve karışık/karmaşık toplumsal yapı içinde hareket ederler. Bu kurala göre; her türlü kılığa girebilir, din, dil, etnisite ayrımı yapmadan yerine göre İslamcı, Solcu, Komünist, Liberal, Alevi, Ermeni ve Yahudi olabilirler. (2) Kripto olanların hukuk açısından delil teşkil edecek ölçülebilen, gözlenebilen ve tespit edilebilen özelliklerini bulmak neredeyse imkânsızdır.

Kripto elemanların çekirdek karakteri her duruma karşı eylem içermez. Sadece belirli durum ve dozlarda tepki verirler. Çekirdek özellikleri ile yer değiştiren kripto bireyler her durumda farklı bir kişilik, farklı bir sosyal grup (dejenere, yozlaşma) elemanları gibi davranırlar. Yani bir ilde esnaf olarak size tanıştırılan kişi birkaç yıl sonra başka bir ilde size inşaat ustası diye tanıtılabilir.

Kripto elemanlar yayılmacılık ve çekirdek odaklı işlerini tamamen örgüt için ‘kitabınauydurma’ yolu ile yapıyorlar. Yani bu tiplerin uyuduğunu söylemek saflık olur. Bu tür davranışlar ‘torpil’ olarak algılanıp normalmiş gibi yorumlandığından pek dikkat edilmiyor. Lakin, bir kripto için diğer kripto olanlar faaliyet yaparken kendilerine direnenleri ve mücadele edenleri doğrudan tehdit edip baskı uygulayarak susturuyorlar. Şu an en çok yaşanan toplumsal olguların başında bu durum geliyor. Baskıya uğrayan ve mağdur edilen bu kişiler çok sayıda bilgiye sahipler ama bildiklerinin anlatılmasını isteyenlere‘anlatsak da anlatmasak da değişen bir şey olmayacak ve olan yine bize olacak’söylemleri ile cevap veriyorlar.  Bu nedenle devletin yetkili kurumlarının bu baskıya uğrayıp mağdur edilen bireylere göstermelik değil özenle eğilmesi gerekiyor.

Kripto elemanların dünyaları gerekirse kırk yıl beklemek için kodlanmış şifreli bir dünya olduğundan şu an ki OHAL çerçevesince bu isimleri tespit etmek pek mümkün görünmüyor. Peki gerçek anlamda kripto elemanların deşifre edilebilmesi adına nasıl bir yol izlenebilir?

a) 15 Temmuz’dan sonra bazı istifa edenler ve emekliliğini isteyenler kripto elemanları korumak zorunda olup koruyamayacağını anlayan paralel elemanlar olabilir. Bütün istifa eden ve emekli olan insanları kast etmiyoruz,dikkat edelim.

b) Devletin ilgili birimleri, kamu kurumlarındaki FETÖ’ den zarar gören insanlarla bire bir görüşmeler yapıp korunma garantisi dâhilinde çok ciddi bilgilere bu kişilerin açıklamalarıyla ulaşacaktır.

Yorumlar

Yazara ait diğer yazılar