Son Dakika

Lanetli kavim İsrail, korkularında boğulup yok olacak

Lanetli kavim İsrailoğulları!..

Şöyle bir araştırdım da Kur'an-ı Kerim'de 41 ayette İsrailoğulları'ndan bahsediliyor. Genelde de onlara verilen nimetler ve bu nimetlere rağmen yaptıkları nankörlükler anlatılıyor.

Arkasından da lanetleniyor dünyanın baş belası bu kavim!..

"Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkûm edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir; Ehl-i Kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar." (Al-i İmran, 3/112-113)

Lanetlenmelerinin ne kadar haklı, isabetli olduğunu her zaman gösteriyor katil sürüsü, terör devleti İsrail...

Tarihte bir yolculuk yaptığımız zaman şunu görüyoruz: Bu Yahudiler, ne zaman biraz palazlansa, bitleri kanlansa dünyanın başına bela olmuşlar.

Hiç rahat durmayıp fitne çıkarıyorlar, insanlara zulmediyorlar. İnsanlar da bir süre sonra bunlara tahammül edemiyor ve gereğini yapıyor.

Müslümanlar da bunların katledilmesine, sürgüne gönderilmesine pek rıza göstermiyor ve yardım eli uzatıyor. Ancak bu lanetli kavim, kurtarıldıktan sonra yine rahat durmuyor ve kendilerine uzatılan o yardım elini kesmeye ve yardım edenleri hançerlemeye başlıyor. Ne kadar nankör, vefasız, kadir kıymet bilmez olduklarını her zaman gösteriyorlar.

İspanya'da bunlar kıyıma uğrarken 2. Bayezid, gönderdiği gemilerle kurtarıyor bunları; sonra başımıza bela oluyorlar. Daha sonra Hitler, bunları katlederken Türkiye bunlara kapılarını açıyor, yine başımıza bela oluyorlar.

Yine şımarıklığın zirvesindeler, yine dünyayı ateşe veriyorlar. Ancak yine kendi sonlarını hazırlıyorlar ve yine yaktıkları ateşte kendileri yanacak!..

Ancak biz Müslümanlar, onlara hak ettikleri hâlde aynı zulmü yapmayacağız, şu anda destek gördükleri Avrupa'nın onlara yaptıkları katliamları da yapmayacağız. Biz sadece onların yaptığı zulme engel olacağız ama şu anda onları destekler gibi görünen Batı ve ABD, yakın zamanda göreceksiniz ki bunları yine katledecek yine onlar eliyle soykırıma uğrayacaklar.

"Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze
Kavuşuruz sonu gelmez gündüze
Sapan taşlarının yanında füze
Başka âlemlerle farkımız bizim"

Üstad Necip Fazıl böyle demiş. Bu yokuşlar elbette kaybolacak, biz Müslümanlar düze çıkacağız; gündüzler, aydınlık günler bizi bekliyor. Ancak bu lanetli kavim için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Birileri bu söylemlerimizi çok hamasi bulabilir ama biz böyle iman ediyoruz ve biliyoruz ki iman varsa imkân da vardır.

Bizim bir sapan taşımız bile onların korkudan ölmesi için yeterli oluyor. Bir çocuğu bile gözaltına alırken 20-30 tane tam teçhizatlı askerle çocuğun gözlerini bağlayarak gözaltına alabiliyorlar. Onda da gözlerindeki korku aleni görülüyor.

Yaptıkları bu zulüm onların sonu olacak. Korkularında boğulup yok olacaklar ve onlar da bunun farkında!..

Yorumlar

Yazara ait diğer yazılar