Son Dakika

Nafaka

Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye, diğer kişi tarafından her ay ödenmesi gereken paraya nafaka denir.

Tedbir nafakası, boşanma davası sürerken eşlerden yoksulluğa düşecek olana verilecek olan nafaka türüdür. Mahkemenin tedbir nafakasına hükmetmesi için boşanma davası sürecinde eşin, hayat standardının belirli ölçüde düşmesi gerekmektedir. Tedbir nafakası boşanma davasının son kesinleşmesi ile sona erer.

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrası alınabilecek bir nafaka çeşididir. Buradaki amaç, evlilik içerisinde maddi bir gelire sahip olan eşin, boşanma sonrası bu maddiyattan mahrum kalması ve yoksulluğa düşecek olmasının önüne geçmektir.

Ancak, eşin yoksulluk nafakası alabilmesi için boşanmayı getiren olaylarda diğer eşte daha az kusura sahip olunması ya da kusursuz olması gerekmektedir.

Örneğin aldatma nedeniyle açılmış bir boşanma davasında aldatan eş yoksulluk nafakası alamaz.

İştirak nafakası ise, çocuğun bakımının yapılabilmesi ve çocuğun bakımı için gerekli olan mali desteğin sağlanması adına ödenen nafaka türüdür. Çocuğun velayetini alan kişiye hâkim çocuğun temel ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla iştirak nafakası ödenmesine hükmeder.

Boşanma davalarında nafakaya ilişkin olarak verilen kararların kesin hüküm niteliği yoktur.

Yani, hayat koşullarına bağlı olarak nafakada artırım ya da indirim davası daha sonraki süreç içinde açılabilecektir.

Örneğin çocuk için alınan nafaka, çocuğun okula başlaması ile ya da yıllar içerisinde enflasyona bağlı olarak kira giderleri ve diğer giderlerin artması durumunda, nafakanın artırılması davası açılabilir.

Nafakanın indirilmesi de değişen hayat koşullarına bağlı olarak mümkün olan bir durumdur.

Örneğin nafakanın borçlusunun yaşam standartlarında oluşabilecek bir düşüş, maaş azalması, iş değişikliğine bağlı gelir azalışı gibi nedenler nafakanın indirilmesi davası açılabilmesine olanak sağlar.

Nafakanın kaldırılması da mümkün olabilen bir durumdur. Nafaka alacaklısının, nafakayı alabilmek için gerekli şartları yerine getirmediği tespit edilirse, nafakanın borçlusu nafakanın iptali davası açabilir. Örneğin, nafaka ödenen eski eşin belirli bir gelire sahip olması, yeni bir işe girmesi, başkası ile evli gibi yaşaması veya haysiyetsiz yaşam sürmesi gibi durumlarda nafaka iptal davası açılabilir.

Yorumlar

Yazara ait diğer yazılar