Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

Toparlanalım ve gitmeyelim!

Özelde Filistin davasını ve genelde bütün dünya Müslümanlarının ıstırabını BM kürsüsünden haykıran bir lideri kurda kuşa yem etmeyeceğiz.

18 yıllık kazanımlarımızı,

Mevzilerimizi koruyacağız.

Çizgilerimizi netleştireceğiz.

Yolsuzluğa prim vermeyeceğiz.

Aile saltanatına son vereceğiz.

Müslüman’a dar gelen üniter yapı, ulus devlet ve kuru ırkçılık güdücülüğünü, ümmet davasına tercih etmeyeceğiz.

Türk Müslüman’dır vurgusunda ısrarlı olacağız.

İttifaka hayır işbirliğine evet,

Bütün partilerle koalisyona,

Birlikte yönetmeye,

Herkesin fikirlerini dinlemeye,

Milli değerler üzerinden herkesle işbirliğine,

Milleti önceleyen ama devleti de güçlü kılan hamlelere, faşizme ve liberalizme kaymadan ısrarla devam edeceğiz.

FETÖ’den sonra dağılan devletin kurumsal ve zihinsel yapısının milletin desteğiyle tekrar onarılmasına,

15 Temmuz şehitlerinin ruhlarını şad ve onları yâd etmeye,

İbadet, ticaret ve ihanet farkı kabul etmeden topyekûn mücadeleyle devam edeceğiz.

Birilerinin dedi gibi, “Adaleti siyasetin köpeği” yapmadan,

Yine birileri dedi diye ‘tarikatları FETÖ’cüler muamelesine layık görmeden’,

Kaybolmaya yüz tutmuş sosyal adalet ve sosyal barışı yeniden tesis edeceğiz.

Avrupa İnsan Hakları veyahut İstanbul Sözleşmesi’ni değil,

İslam’ın çağlar üstü emir ve yasaklarını baş tacı yaparak;

İslam’ın can, mal, nesil, din ve akıl emniyetini sağlayacak teklifleriyle yeryüzündeki yegâne dünya görüşü olduğunu dosta ve düşmana gösterecek şekilde çalışmalar başlatarak,

AB projelerinin aileyi korumaya değil, fesada sürüklemeye hizmet ettiğinin idrakine vararak,

İş, eylem, oluş ne varsa hepsini ve her şeyi İslam ve insan adına hayata geçirecek yeni bir anlayış geliştireceğiz.

Gâvurun ‘Life style-yaşam biçimini’ kendi ‘hayat tarzımıza’ tercih edici tertiplere, törenlere, nümayişlere rağbet etmeyeceğiz.

Kendimize has ve hususi, yaşanmaya değer hayatın ipuçlarını kadim kültürümüzden damıtarak yeni bir medeniyetin ‘kodlarını’ yazacağız.

Büyük Üstadımızın Gençliğe Hitabesi’nde beyan ettiği gibi;

“Dininin, dilinin beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlik için çaba sarf edecek, emek verecek, ter dökeceğiz.”

“Halka değil, Hakka inanan, meclisinin duvarında “Hâkimiyet Hakkındır” düsturuna hasret çeken, gerçek adâleti bu inanışta bulan ve halis hürriyeti Hakka kölelikte bilen” bir neslin hamurunu yoğuracağız.”

“Emekçiye “Benim sana acıdığım ve seni koruduğum kadar sen kendine acıyamaz, kendini koruyamazsın!.. Ama sen de, zulüm gördüğün iddiasıyla, kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmakta başıboş bırakılamazsın!”

Kapitaliste ise “Allah buyruğunu ve Resul emrini, kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça serbest nefes bile alamazsın!” ihtarını…” çekeceğiz.

Hâsılı “Kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin, aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrâkine sahip bir gençlik”,

Ve bir gelecek hedefiyle toparlanacak ve gitmeyeceğiz!