Son Dakika

“Yahudiler’in bir araya toplanmasına sevindim”

Peygamberleri katleden, ahkâm-ı ilahiyeyi tahrif eden, Allah'ın nimetlerine karşı nankörce bir tavır sergileyen Yahudiler; Kudüs işgaliyle kendi sonlarını hazırlıyor... Yazdığı tefsirden zaman zaman istifade ettiğim; "Hulasat'ul Beyan" müellifi Konyalı "Mehmet Vehbi" efendi, bunu çok güzel izah etmiş. Şöyle ki: 
 
Türkiye'ye ilk defa gelen İsrail büyükelçisi, bir hoca ile görüşmek istediğini Türk Dışişleri'ne bildirir. Yetkililerde Mehmet Vehbi'yi önerirler. Çünkü Mehmet Vehbi, hem müfessir, hem siyasetçi hem de bakanlık yapmış âlim bir zattır. 

İsrailli büyükelçi ile Mehmet Vehbi bir araya geldiklerinde büyükelçi: “Peygamberiniz: ‘Bir gün gelecek yeryüzünde bir tek Yahudi kalmayacak. Bir taşın arkasına saklansa taş dile gelip haber verecek’ diyordu. ‘Bak biz yok olmadık. Filistin'de devlet kurduk” der. 

Mehmet Vehbi'de, “Ben Buhari'yi tercüme ederken, o hadisin tercümesine gelince çok düşündüm. ‘Ya Rabbi, senin peygamberin ne söylemişse doğrudur. Ama bu iş çok zor olacak. Yahudiler bütün dünyaya dağılmış durumda. Biz bunları nasıl bulacağız derken bir gün Filistin'de devlet kurulduğunu, dünyanın her tarafına dağılan Yahudilerin Filistin'e göç ettiğini öğrenince seviniverdim.’ der. 

Büyükelçi, ‘Niçin sevindiniz?’ diye sorar. 

Mehmet Vehbi de, ‘İşimizi kolaylaştırıyorsunuz. Bizim bütün dünyayı dolaşmamıza gerek kalmayacak. Hepiniz bir araya geleceksiniz, biz de sizi topluca milletlerin başına bela olmaktan kurtaracağız’ diyerek cevap verir.  

“NÜZUL-Ü İSA (AS)” BÜTÜN ŞÜPHELERİ İZALE EDİYOR 

Semendel Yayınevi'nin çıkardığı “Nüzul-ü İsa (as)” isimli eseri temin ettim. Yahya Zekeriyagil'in kaleme aldığı eser deHz. İsa aleyhisselâmın yeniden dünyaya inişi 13 âyet-i kerime ve 84 ehâdîs-i şerîfe ışığında inceleniyor. İlgili âyet ve hadislere cumhur-u müfessirîn ve cumhur-u ulemanın getirdiği izahlar da naklediliyor. 12 kısım ve bir zeylden meydana gelen eser, bütün şüpheleri izale ediyor. 

Kanaatimce, dünyadaki son gelişmelerin Müslümanlar’ın ümidini kırdığı ve Deccaliyetin hâlihazırdaki temsilcisi olan Trump'ın “Kudüs” kararının ciğerlerimizi dağladığı şu zamanda, bu eser okunacak ideal eserler arasındadır. Hem Müslümanlara yol haritası çiziyor, hem de ümitsizliklerini izale edip “İstikbalde en yüksek gür sâdânın İslam” olacağının müjdesini veriyor... 

Selam ve dua ile…

Fiemanillah…

Yorumlar

Yazara ait diğer yazılar